Danmark køber artilleriammunition sammen med Sverige og Norge

Danmark køber artilleriammunition sammen med Sverige og Norge. Foto: Forsvarsministeriet.

Ukraine har siden krigens start haft stort behov for især artilleriammunition. Derfor bidrager Danmark med 150 mio. kr. til et fællesnordisk indkøb sammen med Sverige og Norge via det nordiske forsvarssamarbejde, NORDEFCO.

”Jeg er glad for, at vi også i nordisk kreds sammen har kunnet indkøbe ammunition og bidrage til EU’s indsats – til gavn for Ukraines frihedskamp. Hvis vi fortsat skal kunne støtte Ukraine og genopfylde Forsvarets egne beholdninger, er det afgørende, at vi også i norden styrker vores produktion og forsyningskæder af kritisk ammunition”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen. 

Målet med fællesindkøbene er, at landene kan sende et klart signal til industrien om behovet for at øge produktionskapaciteten ved at pulje ressourcerne og lægge større ordrer. De nordiske lande vil desuden styrke den fællesnordiske produktion af artilleriammunition i regi af NORDEFCO. Indsatsen skal ses i forlængelse af EU’s fælles ammunitionsindsats til støtte for Ukraine, der bl.a. omhandler fællesindkøb af ammunition og tiltag til opskalering af ammunitionsproduktionen i Europa. 

”Der er et stort behov for at få øget produktionskapaciteten i den europæiske forsvarsindustri – både for at støtte Ukraines frihedskamp men også for at sikre forsyningssikkerheden for andre europæiske lande. Med det her initiativ sender vi også et klart signal om, at vi står bag Ukraine på den lange bane,” siger Troels Lund Poulsen. 

Donationen ventes leveret til Ukraine i løbet af 2024. Den danske andel udgør i alt 150 mio. kr., som blev afsat i en donationspakke til Ukraine før sommerferien til fællesindkøb af 155mm ammunition til Ukraine. 

Donationen kommer i forlængelse af den seneste donation af artilleriammunition for 100 mio. kr., som er indkøbt via Det Europæiske Forsvarsagentur.