Træningsbidraget til støtte for Ukraine – Storbritannien

Foto fra træningsbidraget til støtte for Ukraine. Foto: Forsvaret.

Artilleri-pjecer og - ammunition, Harpoon-missilsystemer, kampvogne, droner og luftforsvar. Det er nogle af de kapaciteter, Danmark har doneret til Ukraine siden foråret 2022.

 

I dag er regeringen og SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti blevet enige om at forøge rammen for den militære støtte til Ukraine med yderligere 4,4 mia. kroner i 2024.

 

”Danmark har fra starten af krigen været et af de mest aktive donorlande. Det skal vi fortsætte med at være og derfor glæder jeg mig over, at et bredt flertal af Folketingets partier bakker op om, at vi tilfører Ukrainefonden yderligere 4,4 mia. kroner til militær støtte i 2024. Det er helt afgørende, at vi viser ukrainerne, at vi står bag dem i den nuværende alvorlige situation”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Aftalepartierne noterer sig, at størstedelen af den allerede afsatte ramme til militær støtte i 2024 er udmøntet. Aftalepartierne er enige om, at der er behov for yderligere markant militær støtte til Ukraine i indeværende år og har derfor besluttet at forøge den militære støtte til Ukraine med 4,4 mia. kr. (2024-pl) i 2024.

 

Formålet med den militære støtte under Ukrainefonden i 2023-2028 vil fortsat være at yde direkte militær støtte til Ukraine i form af bl.a. våben, øvrigt militært materiel og træningsindsatser. Dette omfatter blandt andet indkøb af materiel og våben mv. ved dansk og udenlandsk forsvarsindustri med henblik på donation til Ukraine samt finansielle donationer og samarbejder med andre lande om støtte til Ukraine.

 

Aftalepartierne er endvidere enige om, at der kan forfølges muligheder for direkte indkøb hos ukrainsk forsvarsindustri med de nødvendige kontrolmekanismer.

 

Forøgelsen af Ukrainefonden i 2024 gennemføres uden modgående finansiering, svarende til en diskretionær svækkelse af den strukturelle saldo i 2024.  Med forøgelsen vil den samlede ramme til militær støtte under Ukrainefonden udgøre i alt 64,8 mia. kr. i 2023-2028 (2024-priser).

 

Tabel

Løft af Ukrainefondens militære ramme i 2024

 
  2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt i 2023-2028
Mia. kr. (2024-priser)              
Samlet ramme til militær støtte før løft 16,1 13,9 12,9 9,3 7,1 1,1 60,4
Forøgelse af ramme (håndteres uden modgående finansiering) - 4,4 - - - - -
Samlet ny ramme til militær støtte 16,1 18,3 12,9 9,3 7,1 1,1 64,8

Anm.: Forøgelsen af rammen i 2024 håndteres uden modgående finansiering, og den afledte strukturelle nettorentevirkning af saldolempelsen i 2024-2027 håndteres også uden modgående finansiering. Efter 2027 håndteres nettorentevirkningen inden for det finanspolitiske råderum. Den strukturelle rentevirkning skønnes med usikkerhed til 0,1 mia. kr. i 2024-2026 og 0,2 mia. kr. i 2028 og frem (2024-priser).

 

”Ukraines kamp for frihed er også vores kamp, og derfor er det rigtige, at vi fortsætter og forstærker støtten til Ukraine. Jeg er især glad for den brede politiske opbakning, som vi danskere og Folketinget viser igen og igen,” siger Socialdemokratiets forsvarsordfører, Simon Kollerup.

 

”Danmark skal fortsat være et af de mest aktive donorlande til Ukraines frihedskamp. Med 4,4 mia. kroner ekstra til Ukraine-fonden i 2024 sikrer vi , at vi kan donere endnu mere materiel, som kan være med til at gøre en forskel på kamppladsen. Det er afgørende for Ukraine og det er afgørende for Europas sikkerhed”, siger Venstres forsvarsordfører Peter Juel Jensen.

 

”Krigen i Ukraine er desværre nu gået ind i det 3. år. Uden hjælp fra Europa og USA ser det ikke godt ud for Ukrainerne. Derfor er aftalen om yderligere hjælp særdeles vigtig. Moderaterne er glade for aftale. Vi er forsat meget opsat af, at vise Ukraine, at Danmark ikke vakler ift. støtten til Ukraines frihedskamp,” siger Moderaternes forsvarsordfører, Peter Have.

 

”I Danmarksdemokraterne er vi glade for at bidrage til Ukraines frihedskamp. Vi oplever desværre en situation i øjeblikket, hvor Rusland vinder frem på slagmarken. Derfor er det vigtigt, at vi sender et klart signal til Putin om, at vores støtte ligger hos Ukraine,” siger Danmarksdemokraternes forsvarsordfører, Lise Bech.

 

”Ruslands blodige overgreb på Ukraine fortsætter, og ukrainernes kamp mod Rusland er også vores kamp mod antidemokratiske og totalitære kræfter i verden. Men Ukraine er presset, og derfor er det afgørende, at vi fortsat støtter dem både militært og humanitært, især i en situation, hvor der lige indtil for nylig var stor tvivl om hvorvidt, USA som en af de mest afgørende bidragsydere ville godkende ny hjælp til ukrainerne. Det stiller større krav til, at vi i Danmark og Europa generelt skal gøre mere for at støtte Ukraine,” siger Socialistisk Folkepartis forsvarsordfører, Anna Valentina Berthelsen.

 

”Krigen i Ukraine er en frontlinje i kampen for den liberale demokratiske verdensorden. Liberal Alliance står fast på støtten til Ukraines frihedskamp og vi er stolte af de danske bidrag, som vil fortsætte, så længe det er nødvendigt,” siger Liberal Alliances forsvarsordfører, Carsten Bach.

 

”Ukraine har akut behov for vores støtte. Krigen raser stadig, og menneskeliv går tabt dag for dag. Det har været ukrainernes virkelighed i mere end 2 år. Derfor er vi i Radikale Venstre meget glade for, at Danmark fortsat går forrest i støtten til Ukraine,” siger Radikale Venstres forsvarsordfører, Christian Friis Bach.

 

”Det er afgørende for Danmark og Europas fremtid, at Ukraine kan besejre Rusland, så Putins imperiedrømme bliver knust. Vi skal derfor støtte med våben og finansiering. Vi skal støtte lande, der vil frihed og folkestyre, og bekæmpe lande, der vil det modsatte,” siger Dansk Folkepartis forsvarsordfører, Alex Ahrendtsen.

 

Fakta

Der er i alt truffet beslutning om militær støtte for samlet ca. 41,4 mia. kr. i 2022-2028.  Dette inkluderer både støtte finansieret via Nationalt kompromis og støtte finansieret af Ukrainefonden. Der er med det nye løft ca. 27,5 mia. kr. tilbage i Ukrainefondens ramme til militær støtte i 2024-2028.