Danmarks nittende donationspakke til Ukraine imødekommer en række akutte behov ved blandt andet at understøtte donationer via ukrainsk forsvarsindustri. Det har regeringen rådført sig med Udenrigspolitisk Nævn om i dag.

Donationspakke XIX indebærer indgåelse af en række forskellige aftaler med allierede om indkøb og donationer fra allieredes forsvarsindustrier. Blandt andet mere materiel til understøttelse af Danmarks F-16-donation. Foto: Forsvarsministeriet.

Regeringen har i dag rådført sig med Udenrigspolitisk Nævn om donationspakke XIX, der både skal støtte Ukraines akutte behov og samtidig støtte den langsigtede opbygning af Ukraines evne til at forsvare sig.

 

Derfor er donationspakken en kombination af en ramme til at finansiere markante donationer via den ukrainske forsvarsindustri, yderligere materiel til understøttelse af Danmarks F-16-donation samt donationer fra Forsvarets egen beholdning.

 

"Ukraine har stadig brug for markant militær støtte på grund af den fortsatte russiske aggression mod landet. Med den seneste donationspakke yder vi derfor mest mulig støtte til Ukraines behov på slagmarken her og nu. Men vi har også et dansk sikkerhedstilsagn om at støtte Ukraine de næste 10 år. Derfor har vi lavet en dansk model for donationer via den ukrainske forsvarsindustri, som skal være med til at opbygge den ukrainske produktion af militært materiel på kort og langt sigt," siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

”Europa står i en skæbnestund. Ruslands krig mod Ukraine har stået på i over to år, og situationen på slagmarken er alvorlig. Investeringer i den ukrainske forsvarsindustri er en effektiv og bæredygtig måde at støtte den ukrainske kampevne på, både her og nu og på længere sigt. Med dette tiltag imødekommer vi et stærkt ukrainsk ønske og styrker både ukrainsk og europæisk sikkerhed. Derfor vil vi blive ved med fra dansk side at udbygge vores muligheder for at støtte den ukrainske forsvarsindustri, og vi er også glade for den opmærksomhed, dette har fået i EU og andre lande,” siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.

 

Donationspakke XIX indebærer indgåelse af en række forskellige aftaler med allierede om indkøb og donationer fra allieredes forsvarsindustrier. Blandt andet mere materiel til understøttelse af Danmarks F-16-donation.

 

Der er ved de seneste to donationspakker reserveret alt 1,2 mia. kroner til donationer via anskaffelser ved ukrainsk forsvarsindustri. Donationspakke XIX gør det muligt at udmønte de 1,2 mia. kr. i en ramme, så Forsvarsministeriet hurtigt kan imødekomme Ukraines behov. Det er forventningen, at det første donationsprojekt igangsættes i løbet af sommeren.

 

Fakta

Med Ukrainefonden er der i årene 2023-2028 samlet afsat 64,8 mia. kr. (2024-pl) til militær støtte til Ukraine. Der er på nuværende tidspunkt truffet beslutning om militær støtte til Ukraine i regi af Ukrainefonden for 45,3 mia. kr. i perioden 2023-28.