Forsvarsministeren deltager i dansk-ukrainsk forsvarsindustrikonference i Kyiv

Forsvarsministeren holdt tale ved dansk-ukrainsk forsvarsindustrikonference i Kyiv. Foto: Forsvarsministeriet.

Samarbejde mellem danske og ukrainske virksomheder og den langsigtede støtte var nogle af punkterne på dagsordenen, da forsvarsminister Troels Lund Poulsen i dag holdt tale på Danish-Ukrainian Defence Industry Conference i Kyiv.

 

”Formålet med konferencen er at understøtte en mere langsigtet og strategisk tilgang til involvering af danske virksomheder ift. den militære støtte til Ukraine. Langsigtede dansk-ukrainske partnerskaber skal bidrage til genopbygningen af Ukraines forsvarsproduktion, og er en direkte konsekvens af Danmarks flerårige sikkerhedstilsagn til Ukraine,” siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Danish-Ukrainian Defence Industry Conference bliver afholdt for første gang i år og samler både danske og ukrainske virksomheder fra forsvarsindustrien, erhvervsorganisationer og det politiske niveau med henblik på at understøtte en mere langsigtet og strategisk tilgang involvering af danske forsvarsvirksomheder. 

 

Danmark og Ukraine indgik for nyligt en tiårig aftale om sikkerhedstilsagn. Aftalen betyder, at den fremtidige militære og civile støtte rammesættes for de næste ti år i den bilaterale politiske aftale.

 

Sikkerhedstilsagnene bliver økonomisk understøttet af den danske Ukraine-fond, som i øjeblikket er finansieret frem til 2028. I rammen af Ukraine-fonden har regeringen afsat 1,75 mia. kroner i en industripulje, som er målrettet indkøb af donationer til Ukraine fra forsvarsindustrien frem til og med 2026. Virksomheder har mulighed for at indmelde tilbud til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse for at komme i betragtning til puljen.

 

Samtidig har regeringen allerede truffet beslutning om donationer via dansk industri for mere end 750 mio. kroner og dermed er det altså foreløbigt afsat over 2,5 mia. kroner til indkøb fra forsvarsindustrien.    

 

”Det er afgørende, at indkøb i forsvarsindustrien sker på baggrund af Ukraines konkrete behov for militær støtte. Jeg er glad for, at så mange danske virksomheder støtter op om Ukraines forsvarskamp. Jeg taler løbende med repræsentanter fra dansk forsvarsindustri om, hvordan vi bedre udnytter erhvervslivets viden og kapacitet i forhold til de militære donationer til Ukraine. Det kan vi i endnu højere grad gøre med industripuljen,” siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.