Nationalt Partnerskab For Det Maritime Område

Nationale Partnerskab for det maritime område.

Danmark står stærkt på det maritime område, når det kommer bl.a. til design, vedligehold og civilt udstyr. Og det vil være i vores nationale interesse, hvis vi styrker forsyningssikkerheden på området. Det Maritime Partnerskab præsenterede i dag forsvarsminister Troels Lund Poulsen for partnerskabets anbefalinger til, hvordan dansk skibsbygningskapacitet kan styrkes.

 

”I krise- eller konfliktsituationer skal Danmark i højere grad have evnen til selv at tilvejebringe og vedligeholde Forsvarets kapaciteter, da afhængighederne til udenlandske producenter og leverandører kan skabe udfordringer med forsyningssikkerheden. En større national understøttelse af Forsvarets operative behov på det maritime område er derfor en vigtig forudsætning for at kunne varetage danske sikkerhedsinteresser på sigt,” siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Partnerskabet har på baggrund af en kortlægning af en række relevante temaområder foretaget analyser af prioriterede områder, der vurderes at være særligt kritiske for udbygningen og opretholdelsen af en dansk skibsbygningskapacitet til gavn for Forsvaret.

 

En af de centrale anbefalinger er, at der er behov for en langsigtet plan for anskaffelser af skibe til Forsvaret. En langsigtet flådeplan giver industrien den nødvendige investeringshorisont og giver Søværnet mulighed for at planlægge opbygningen af besætninger.

 

Partnerskabet anbefaler desuden, at der planlægges efter systematisk videresalg af brugte krigsskibe. Det vil kunne reducere den periode, hvor skibene bliver mere vedligeholdelsestunge samt sikre en naturlig fornyelse og integration af nyeste teknologi i flåden.

 

Partnerskabets kortlægning viser endvidere, at en styrkelse af Danmarks nationale skibsbygningskapacitet er en forudsætning, hvis industrien i tilstrækkelig grad skal kunne imødekomme Forsvarets behov for skibsanskaffelser i fremtiden.

 

”Dansk og europæisk sikkerhed er under pres. Ruslands invasion af Ukraine og det generelt øgede internationale konfliktniveau fordrer, at Danmark har et stærkt og uafhængigt forsvar og en industri, der kan understøtte Forsvaret. Partnerskabet har nu afsluttet dets arbejde, og jeg vil tage anbefalingerne videre med i mine drøftelser med regeringen og forligskredsen,” siger Troels Lund Poulsen.

 

Formand for partnerskabet Anne H. Steffensen, administrerende direktør for Danske Rederier, udtaler:


”Danmark skal også fremadrettet kunne håndhæve sin suverænitet i og uden for rigsfællesskabet – også til søs. Derfor har vi brug for krigsskibe. Hvis vi skal bygge dem i Danmark, kræver det, at vi har den nødvendige kapacitet, de rette rammevilkår og relevante kompetencer. Vi har i denne rapport givet vores anbefalinger til, hvad der skal til, og jeg håber, at rapporten vil være et nyttigt bidrag til de politiske drøftelser om fremtidens danske krigsskibe.”

 

Administrerende direktør i Danske Maritime, Jenny Braat, udtaler:

”De sidste to år har vi i den maritime industri budt velkommen til forskellige grene af Forsvarsministeriet, og jeg er glad for det gode samarbejde, vi har haft om at få afdækket Søværnets behov og vores kapacitet hos værfter, udstyrsproducenter og skibsdesignere. Det er en travl industri, hvor den langsigtede plan er helt afgørende for, at vi kan tilpasse rammerne fysisk og medarbejdermæssigt, så vi i tråd med over 100 års tradition igen kan levere topmoderne flådefartøjer til Danmark. Hver måned forlader flere nybyggede skibe et dansk værft, også skibe på størrelse med et flådefartøj, og vi ser meget frem til igen at bygge militært til gavn for dansk sikkerhed og forsyningssikkerhed.”

 

Administrerende direktør i Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen, udtaler:

”Danmark har en enorm opgave med at overvåge og sikre både Østersøen, Nordatlanten og Arktis. En moderne og højteknologiske flåde er afgørende for, at vi kan være til stede og håndtere potentielle trusler, hvad enten de kommer i form af ubåde, missiler eller droner. I Danmark har vi bygget flådefartøjer gennem 1.000 år. Med anbefalingerne her kommer vi til at se endnu flere topmoderne danskdesignede og danskbyggede skibe på verdenshavene, som kan styrke vores allesammens sikkerhed. Det er der et kæmpe behov for."

 

Dansk Metals formand, Claus Jensen, udtaler:

“En langsigtet flådeplan er afgørende for, at vi igen kan bygge krigsskibe herhjemme. Derfor er jeg glad for, at forligspartierne har aftalt, at den plan skal laves, og at det kommer til at ske med udgangspunkt i de anbefalinger, vi kommer med i dag. Det er godt for både dansk og europæisk sikkerhed og danske arbejdspladser”.

Fakta om partnerskabet

Partnerskabet var sammensat af medlemmer udpeget af følgende organisationer, samt en formand udpeget af forsvarsministeren:

 • Danske Rederier (formand)
 • Forsvarsministeriet (styregruppeformand)
 • Forsvarskommandoen ved Forsvarets Skibsprogram
 • Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
 • Erhvervsministeriet
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Dansk Industri
 • Danske Maritime
 • Dansk Metal
 • Forsikring & Pension
 • Nationalt Forsvarsteknologisk Center
 • DTU-Maritime, repræsentant for de danske universiteter
 • MARTEC, repræsentant for de maritime uddannelsesinstitutioner
 • Relevante fagforeninger (IDA, 3F Industri)