Hans Andersen

Hans Andersen. Foto: Folketinget/Marie Hald.

Hans Andersen afløser partifællen Torsten Schack Pedersen som kommitteret for Hjemmeværnet. Hans Andersen er 49 år og har fra 2001 til 2007 og igen siden 2011 været medlem af Folketinget for Venstre. Hans Andersen er ligeledes medlem af Folketingets Forsvarsudvalg.

 

”Hans Andersen har siddet i Folketinget i 18 år, så han kommer med et solidt kendskab til det politiske liv og samspillet mellem forskellige interessenter. Han har samtidig også et særligt blik for det frivillige arbejde og gevinsten af, at vi har et samfund, hvor folk har lyst til at give en hånd med. Derfor er jeg overbevist om, at han bliver en gevinst som kommitteret for Hjemmeværnet og vil bidrage positivt til arbejdet med at rekruttere til organisationen,” siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Torsten Schack Pedersen fratrådte stillingen som kommitteret for Hjemmeværnet for at koncentrere sig om sine opgaver som politisk ordfører og medlem af Folketinget for Venstre.

 

”Jeg er naturligvis meget glad for udnævnelsen til kommitteret for Hjemmeværnet. Det er en organisation, der i høj grad er drevet af frivillighed, og det er virkelig prisværdigt, at så mange er så dedikerede til Hjemmeværnets opgaver både nationalt og internationalt. Hjemmeværnet bidrager afgørende til vores tryghed og sikkerhed, og vi skal fortsætte den positive udvikling, der har fundet sted gennem de senere år,” siger kommitteret for Hjemmeværnet Hans Andersen.

 

Fra 1. februar 2024 kommer Hans Andersen derfor til at stå i spidsen for Hjemmeværnet sammen med chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly.

 

”Hans Andersen er en stærk tilføjelse til Hjemmeværnet, og jeg glæder mig til samarbejdet. Vi lever jo i en verden, hvor usikkerheden er tiltagende, og Hjemmeværnets kompetencer i stigende grad er efterspurgt. Derfor bliver det et spændende og vigtigt arbejde, når vi i fællesskab skal udvikle Hjemmeværnet under de nye rammer, der kommer i forsvarsforliget,” siger generalmajor Jens Garly.

 

Som hjemmeværnsledelse har Hans Andersen og Jens Garly ansvaret for Hjemmeværnets samlede virke og har samtidig til opgave at udvikle det gode arbejde mellem befolkningen og Hjemmeværnet.

 

Den kommitterede for Hjemmeværnet leder derudover arbejdet med at rekruttere frivillige til Hjemmeværnet, ligesom den kommitterede er ansvarlig for Hjemmeværnets informationsarbejde.