Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet.

Danmark styrker tilstedeværelsen i Norge, Canada, NATO og FN, når der senere i år oprettes fem nye forsvarsattaché- og forsvarsrådgiverstillinger. Det er en udmøntning af en del af den pulje, der blev aftalt i forbindelse med 1. delaftale af forsvarsforliget.

 

”Den sikkerheds- og forsvarspolitiske situation har ændret sig markant over de seneste år. Derfor er et bredt flertal af Folketingets partier enige om en markant styrkelse af dansk forsvar og sikkerhed. I 1. delaftale til forsvarsforliget afsatte vi midler til en pulje, der skal styrke Danmarks samarbejde med allierede og partnere i form af nye forsvarsattaché- og forsvarsrådgiverstillinger. Jeg har tidligere på ugen orienteret forligskredsen om, hvor de første fem nye stillinger skal oprettes”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

Helt konkret prioriterer regeringen at oprette fem nye stillinger ved følgende danske repræsentationer:

 

  • En ny forsvarsattaché i Oslo
  • En ny forsvarsattaché i Ottawa
  • To yderligere assisterende forsvarsrådgivere på Danmarks Faste Repræsentation ved NATO (DANATO)
  • En ny assisterende forsvarsattaché ved Danmarks Faste Mission ved FN i New York.
     

De valgte stillinger oprettes med fokus på lande og repræsentationer, hvor Danmark har et stigende forsvarspolitisk og –materielt samarbejde, og dermed et behov for i højere grad at være fysisk tilstede. Styrkelsen af DANATO skal ses i lyset af et stadigt mere intensivt forsvarssamarbejde i NATO som reaktion på den sikkerhedspolitiske situation, mens stillingen ved Danmarks Faste Mission ved FN i New York skal ses i lyset af det danske sikkerhedsrådskandidatur.

 

Stillingerne ventes besat inden udgangen af 2024. Der ventes i løbet af 2024 og 2025 foretaget yderligere prioriteringer af forsvarsattaché- og forsvarsrådgiverstillinger.

 

Siden afskaffelsen af det danske EU-forsvarsforbehold og med henblik på at styrke Danmarks muligheder for at håndtere og varetage danske interesser på EU-området har Forsvarsministeriet opnormeret med to civile og fire militære medarbejdere til EU-repræsentationen i Bruxelles. Dertil er der som resultat af 1. delaftale af forsvarsforliget igangsat proces med henblik på at styrke Forsvarsministeriets bemanding på EU-repræsentationen yderligere frem mod og under Danmarks EU-formandskab i andet halvår af 2025.