En civil kvinde og en militær mand går op ad en trappe

Foto: Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Fra strategi til konkrete HR-initiativer

Forsvarsministeriets Personalestyrelse er ansvarlig for at støtte ministerområdet i bestræbelserne på at holde den centrale del af HR-driften i gang og fastholde dygtige medarbejderne. Dette udmøntes blandt andet ved, at Forsvarsministeriets Personalestyrelse omsætter koncernens forskellige strategier til håndterbare HR-initiativer og HR-rådgivning til gavn for chefer og medarbejdere.

Bemanding og rekruttering

Forsvarsministeriets Personalestyrelse varetager bemandingen af og rekrutteringen til Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og de fleste af koncernens styrelser (Materiel- og Indkøb, Personale, Regnskab og Ejendom). Herudover er Forsvarsministeriets Personalestyrelse ansvarlig for bemanding og rekruttering til internationale operationer og andre typer stillinger i udlandet.

Indsats for veteraner

Veterancentret er forankret under Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Centret er ansvarlig for at koordinere og udmønte indsatsen overfor veteraner og deres pårørende før, under og efter udsendelse. Veterancentret er også med til at implementere politikker og strategier, der skal understøtte den samlede veteranindsats.

Arbejdsmiljøområdet

I Forsvarsministeriets Personalestyrelse ligger også Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø, som er godkendt af Arbejdstilsynet som autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Center for Arbejdsmiljø yder rådgivning om tilbyder uddannelse inden for arbejdsmiljøområdet, hvilket skal forebygge arbejdsmiljøproblemer.

Kontakt

Vil du i kontakt med Personalestyrelsen?

Find kontaktoplysninger på forpers.dk

Sidst opdateret 3. september, 2020 - Kl. 18.56