Indkaldte værnepligtige og kvinder der skal aftjene værneret møder ved Trænregimentet i Aalborg 1. august 2017.

Indkaldte værnepligtige og kvinder der skal aftjene værneret møder ved Trænregimentet i Aalborg 1. august 2017. Foto: Forsvarsgalleriet.

Faglig og personlig udvikling

Fastholdelsen og rekrutteringen af kompetente medarbejdere er en forudsætning for en god og effektiv opløsning. Forsvarsministeriet har derfor fokus på attraktive karriereveje, hvor der er noget at stræbe efter, og plads til at finde sin plads i systemet. En målrettet indsats skal sikre udviklingen af kompetencer til fremtidens opgaver gennem fleksible uddannelser tilpasset den enkeltes karriereforløb.

 

Mangfoldighed og inklusion

Forsvarsministeriets område har en stor og sammensat opgaveportefølje med mange forskelligartede funktioner. Der er derfor rige muligheder for at udfolde et arbejdsliv hos os uanset den baggrund og de kompetencer, man kommer med og hvor i livet, man befinder sig. I løsningen af koncernens arbejdsopgaver er der brug for vidt forskellige kompetencer og perspektiver, og der er plads til alle, der kan og vil. Derfor arbejder Forsvarsministeriet strategisk med at øge diversiteten på ministerområdet og samtidig blive dygtigere til at udnytte diversiteten i opgaveløsningen.

Læs mere om de forskellige karriereveje i koncernen på karriereportalen

En tryg arbejdsplads uden krænkende adfærd

Forsvarsministeriet – og Forsvaret – skal være en attraktiv arbejdes plads for alle. Det betyder også, at koncernen skal være en tryg arbejdsplads for alle. Derfor er der på Forsvarsministeriets område nultolerance overfor krænkende adfærd. Det gælder både i sager om kønskrænkelser, vold eller mobning. Nultolerance betyder, at chefer og ledere har handlepligt, hvis de bliver opmærksomme på krænkende handlinger. Det gælder både henvendelser i hverdagen og hvis arbejdspladsvurderingen eller andre undersøgelser viser, at krænkende adfærd har fundet sted.

 

På Forsvarsministeriets områder afhænger opgaveløsningen af, at man kan stole på hinanden og opføre sig respektfuldt overfor hinanden. Har man ikke respekt for de værdier, som ministerområdet står for, skal det have mærkbare konsekvenser. Forsvarsministeriet har i de seneste år haft et øget fokus på forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd. Der skal ikke kun tales om det – der skal handling bag. Derfor er der bl.a. medført en skærpet praksis i håndtering af sager om fysiske krænkelser, som i udgangspunktet bør medføre afskedigelse.

 

Du kan læse mere på www.respektforhinanden.dk

 

Hvis du selv er blevet krænket, er blevet beskyldt for at krænke eller din kollega er blevet krænket, kan du kontakte Organisationen for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte (OPRK) på tlf. 32 66 51 63.

Arbejdsmiljøstrategi

Vores koncernfælles arbejdsmiljøstrategi sætter rammen for et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Strategien skal bidrage til sikkerhed, sundhed og trivsel og forebygge arbejdsmiljøskader, arbejdsulykker og nedslidning.
Du kan læse mere i Forsvarsministeriets arbejdsmiljøstrategi 2021-2025 
Ministerområdets arbejdsmiljøregnskab 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Sundhed og trivsel

I Forsvarsministeriets koncern er sundhedsfremme og trivsel helt centralt i forhold til at kunne løse vores opgaver og fastholde gode medarbejdere. Derfor har vi som arbejdsplads en vigtig forpligtelse på dette område. ”Træn med Forsvaret” app’en er udviklet med det mål for øje, at vores medarbejdere (og alle andre) kan opretholde en sund og aktiv livsstil. For eksempel giver app’en mulighed for at få lagt et personligt træningsprogram med øvelser, der er tilpasset den enkeltes mål og træningsniveau.
Se mere om træningsappen på Karriereportalen

Whistleblowerordningen

Hvis der er forhold, som du finder kritisable, har du mulighed for at henvende dig til whistleblowerordningen. Det kan fx være om økonomisk kriminalitet, krænkende adfærd, brud på forvaltningsretlige principper, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen. whistleblowerordningen kan kontaktes på tlf. 72 81 01 00.Læs mere om Whistleblowerordningen

Ledige stillinger

Vi annoncerer ledige stillinger på vores hjemmeside under ledige stillinger. Du kan også finde dem på Forsvarets karriereportal og på Jobnet.dk.

 

Fandt du ikke det, du ledte efter? Så følg os på LinkedIn, hvor vi løbende annoncerer ledige stillinger.

Sidst opdateret 27. oktober, 2022 - Kl. 11.29