Ryes Kaserne i Fredericia. Der blev afholdt inspirationsdag for kvinder.

Fra inspirationsdag for kvinder på Ryes Kaserne i Fredericia. Foto: Tim Søgaard.

Mangfoldighed og inklusion

Forsvarsministeriets koncern er en inkluderende og mangfoldig arbejdsplads, hvor alle er velkomne uanset køn, alder, etnicitet og seksualitet. Vi ved, at forskellighed er en styrke, og vi løser opgaven i fællesskab. Derfor arbejder Forsvarsministeriet strategisk med mangfoldighed og inklusion.

Faglig og personlig udvikling

Kompetente medarbejdere er en forudsætning for en god og effektiv opgaveløsning. Strategisk og systematisk kompetenceudvikling er et nøgleelement til at sikre, at Forsvarsministeriets koncern kan løse sine opgaver både nu og i fremtiden. En målrettet kompetenceudviklingsindsats skal understøtte fastholdelse og rekruttering af kompetente medarbejdere og udvikle Forsvarsministeriets koncern som en attraktiv arbejdsplads.

Kvinder i Forsvaret

Forsvarsministeriets koncern ønsker at gøre mere for, at flere kvinder har lyst til at arbejde i koncernen. Derfor har vi et særligt fokus på rekruttering og fastholdelse af kvinder.
Læs mere om de forskellige karriereveje i koncernen på karriereportalen

En tryg arbejdsplads uden krænkende adfærd

Respekt, tillid, sammenhold og mod er grundpillen for en tryg arbejdsplads for alle. Derfor arbejder vi på at forebygge og håndtere vold, mobning og seksuelt krænkende adfærd. Forsvarsministeriets koncern har nultolerance over for krænkende adfærd. Det betyder, at krænkelser tages alvorligt og ledelsen altid er forpligtet til at reagere ved anklager om disse typer adfærd.

De værdier, som vi kæmper for ude i verden, skal vi selvfølgeligt også stå på mål for herhjemme. I september 2019 lancerede forsvarsministeren og forsvarschefen derfor en større indsats, der skal dæmme op for krænkende adfærd på ministerområdet. Indsatsen er struktureret i fem spor og rummer 17 konkrete og målrettede tiltag, som beskrives på oversigten over forsvarsministerens initiativer mod krænkende adfærd.

Forsvarsministerens initiativer krænkende adfærd (pdf)

Du kan læse mere på www.respektforhinanden.dk

Hvis du selv er blevet krænket, er blevet beskyldt for at krænke eller din kollega er blevet krænket, kan du kontakte Organisationen for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte (OPRK) på tlf. 32 66 51 63.

Arbejdsmiljøstrategi

Vores koncernfælles arbejdsmiljøstrategi sætter rammen for et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Strategien skal bidrage til sikkerhed, sundhed og trivsel og forebygge arbejdsmiljøskader, arbejdsulykker og nedslidning.
Du kan læse mere i Forsvarsministeriets arbejdsmiljøstrategi 2021-2025 
Ministerområdets arbejdsmiljøregnskab 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Sundhed og trivsel

I Forsvarsministeriets koncern er sundhedsfremme og trivsel helt centralt i forhold til at kunne løse vores opgaver og fastholde gode medarbejdere. Derfor har vi som arbejdsplads en vigtig forpligtelse på dette område. ”Træn med Forsvaret” app’en er udviklet med det mål for øje, at vores medarbejdere (og alle andre) kan opretholde en sund og aktiv livsstil. For eksempel giver app’en mulighed for at få lagt et personligt træningsprogram med øvelser, der er tilpasset den enkeltes mål og træningsniveau.
Se mere om træningsappen på Karriereportalen

Whistleblowerordningen

Hvis der er forhold, som du finder kritisable, har du mulighed for at henvende dig til whistleblowerordningen. Det kan fx være om økonomisk kriminalitet, krænkende adfærd, brud på forvaltningsretlige principper, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen. whistleblowerordningen kan kontaktes på tlf. 72 81 01 00.
Læs mere om Whistleblowerordningen

Sidst opdateret 4. september, 2020 - Kl. 15.21