Der er i 2012 gennemført en omfattende budgetanalyse af det samlede redningsberedskab, herunder det statslige og kommunale beredskab. Budgetanalysen er udarbejdet af et udvalg bestående af Forsvarsministeriet, Finansministeriet, Beredskabsstyrelsen og KL med bistand fra Deloitte.

Du kan læse udvalgets afrapportering og Deloittes budgetanalyse her: