Årsredegørelse 2019
Forsvarets Efterretningstjeneste

Forside fra redegørelsen.

Det fremgår af årsredegørelsen, at tilsynet i 2019 har gennemført omfattende og intensive kontroller med FE’s behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer.

 

Ifølge redegørelsen har kontrollen vist, at FE på en række områder overholder de krav, som følger af lovgivningen. Udover at gentage den alvorlige kritik på baggrund af tilsynets særlige undersøgelse, som tilsynet omtalte i deres pressemeddelelse af 24. august 2020, er der områder, hvor tilsynets kontrol har givet anledning til bemærkninger.

 

"Tilsynets arbejde er afgørende for kontrollen med efterretningstjenesterne, og jeg tager tilsynets bemærkninger meget alvorligt. Det er helt centralt, at der bliver fulgt op på det, som tilsynet påpeger," siger forsvarsminister Trine Bramsen.

 

Spørgsmål vedrørende redegørelsen henvises til Forsvarets Efterretningstjeneste.