Absalon

Fregatten Absalon med Seahawk-helikopter. Foto: Forsvaret.

Udenrigsminister Jeppe Kofod siger:

”Guineabugten er en livsnerve for dansk og international skibstrafik. Det er desværre også blevet et hotspot for pirateri og angreb på civil søfart. Det hverken kan eller vil Danmark, som verdens femtestørste civile søfartsnation, tolerere. Derfor sætter vi ind både diplomatisk og militært for at bekæmpe de massive udfordringer med pirateri, vi ser i området. Det er en helt afgørende indsats for dansk eksport og for vores søfarendes sikkerhed, vi nu har vedtaget.”

 

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

”Militær tilstedeværelse er et afgørende element i at genoprette sikkerheden i Guineabugten. Som stor søfartsnation med en stærk militær flåde går vi derfor forrest i kampen. Vores søværn har stor erfaring med bekæmpelse af pirateri, og jeg forventer at endnu flere lande den kommende tid vil bakke op om indsatsen. Forhåbningen er, at vores tilstedeværelse vil afskrække piraterne og gøre deres arbejde langt sværere. Vi vil med vores skibsbidrag også kunne komme kaprede skibe til undsætning”. 

 

Fakta om de nye militære bidrag til pirateribekæmpelse i Guineabugten:

 

De nye danske bidrag til Guineabugten består af:

  • Et fregatbidrag med tilhørende Seahawk-helikopter og en maritim indsatsstyrke, stabs- eller forbindelsesofficerer samt indsættelse af den danske cyberkapacitet.

Fregatbidraget med tilhørende helikopter og indsatsenhed vil have en samlet besætning på op til ca. 195 personer. Bidraget planlægges udsendt i en periode på ca. 5 måneder fra omkring november 2021. De danske militære bidrag har til formål at forebygge og bekæmpe pirateri og dermed skabe tryggere rammer for den danske og internationale skibsfart i Guineabugten. Fregatbidragets opgaver kan omfatte overvågning og rekognoscering, områdebeskyttelse, ledsagelse eller eskortering af skibe samt eftersøgning og redning. I visse tilfælde vil den maritime indsatsstyrke kunne indsættes som bordinghold på kaprede skibe, i undsættelsesoperationer og i særlige rekognosceringsopgaver.

 

For yderligere presse:

Udenrigsministeriets pressevagt: pressevagten@um.dk

Forsvarsministeriets pressevagt: presse@fmn.dk