Forsvarsministeriets fælles seniorpolitik

Forsiden af publikationen.  

Forsvarsministeriet står over for stadig flere og mere komplekse opgaver. Derfor er det afgørende at bringe erfaring fra et langt arbejdsliv på Forsvarsministeriets område bedre i spil, selv om pensionsalderen nærmer sig – eller måske allerede er passeret.   

 

Den nye seniorpolitik er blevet til i et tæt samarbejde med de faglige organisationer, der repræsenterer både militære og civilt ansatte. Den tager udgangspunkt i, at medarbejderne på området er meget forskellige og har forskellige ønsker til deres senkarriere.

 

Tidlig planlægning er afgørende for, om senkarrieren bliver god – og om medarbejderen ønsker at blive længere end datoen for pension. Derfor gives en ny ret til planlægning af senkarrieren fra det fyldte 55 år. Det har været afgørende, at karriereplanlægningen kommer til at indeholde muligheder for alt fra uddannelse, nye arbejdsfunktioner, ændrede arbejdsvilkår eller et egentligt brancheskifte.

 

Seniorpolitikken bygger på fem grundsten:

 

  • Årlige seniorsamtaler for ansatte over 55 år, som skal afdække medarbejderens ønsker og muligheder.
  • Tilbud om seniorudviklingsplan, som skal imødekomme individuelle ønsker.
  • Central rådgivningsfunktion for ledere og chefer.
  • Vejledninger der afspejler seniorpolitik og statslige regler.
  • Arbejdsulykker og sygefravær skal mindskes ved øget monitorering af arbejdsmiljø.

 

Find ”Forsvarsministeriets fælles seniorpolitik” på hjemmesiden medarbejder.forsvaret.dk

 

Forsvarsminister Trine Bramsen:

 

"Alder giver erfaring, som vi har brug for både på Forsvarsministeriets område og som samfund. Vi skal passe på, at vi ikke dømmer gode medarbejdere ude på baggrund af årstal på en dåbsattest. Med den nye seniorpolitik sender vi et klart signal til medarbejderne om, at vi gerne vil have, at de bliver længere. Samtidig giver vi medarbejderne en ny rettighed, der skal sikre en mere individuel planlægning af senkarrieren."

 

Jesper Korsgaard Hansen, formand for Centralforeningen af Stampersonel (CS):

 

”Jeg er glad for, at vi nu har en politik, der giver erfarne kollegaer bedre mulighed for at planlægge deres senkarriere i Forsvaret. Det er vigtigt, at Forsvaret tager hånd om alle medarbejdere, og medarbejdersamtaler – i dette tilfælde seniorsamtaler – er et rigtig godt værktøj til det. Nu gælder det om at få det til at fungere ude på tjenestestederne, og jeg håber, at alle parter vil gøre, hvad de kan for at sikre, at der kommer den nødvendige tid og kvalitet ind i samtalerne.”

 

Niels Tønning, formand for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD):

 

”Vi er glade for, at der endelig er en seniorpolitik. Forsvaret har brug for alle tiltag, der kan forbedre fastholdelse, og det her er et af redskaberne. Samtidig er det socialt ansvarligt at tage stilling til, hvad medarbejdere skal bruges til, når pensionsalderen hele tiden stiger, og det ikke længere er muligt for den enkelte at være med ude på slagmarken. De overenskomstansatte går ikke på pension som 60-årige, som tjenestemænd tidligere har gjort, så der skal laves karrieremuligheder, og det skal både Forsvaret og den enkelte medarbejder forholde sig til. Vi skal bruge de erfaringer og kompetencer, som officerer har efter mange år i Forsvaret.

 

Tom Block, formand for Hærens Korporal- og Konstabelforening (HKKF):

 

”Vi skylder vores seniorer ordentlige vilkår – en lang karriere i Forsvaret slider på kroppen. Den nye ordning skal sikre, at man tager hensyn til deres behov på sigt. Seniorerne skal for eksempel have tilbud om nye jobfunktioner eller efteruddannelse, så vi kan fastholde dem og deres uvurderlige viden og erfaringer i Forsvaret. Men de skal også have mulighed for at få støtte til at skabe en karriere uden for Forsvaret, hvis det er det, de ønsker.”

 

Tina Pihl Tingberg, formand for HK Forsvarets Landsklub:

 

”Vores erfarne kolleger har en kæmpe viden om Forsvaret, og de får nu et klart budskab om, at også deres kompetencer og viden har en værdi, og at man gerne vil beholde dem. Mere fokus på seniorerne har været et tema i de nye overenskomster, som netop er indgået for hele det statslige område. Derfor er det meget positivt, at Forsvaret går foran og med en ambitiøs tidsplan sikrer, at vores nye seniorpolitik hurtigt kommer ud og bliver brugt aktivt i alle styrelser og myndigheder. I HK Forsvaret glæder vi os også over, at der kommer mere fokus på at uddannelse sker gennem hele arbejdslivet, og at der følger penge med fra en central pulje, så myndighederne har økonomi til at indgå aftaler med medarbejderne.”

 

Allan Jensen, formand for Forsvarsarbejdernes Landsorganisation:

 

Denne seniorpolitik vil være et vigtigt redskab i forbindelse med fastholdelse og rekruttering af bl.a. faglærte og ufaglærte medarbejdere  ud over den mulige pensionsalder. Dette er især vigtigt, nu hvor vi ser ind i en fremtid med mangel på faglig arbejdskraft og specialister samt små ungdomsårgange, som ikke umiddelbart har håndværkerfagene som førsteprioritet. Forsvarets seniorpolitik går aktivt ind og gør noget for ”det grå guld”, som man altid taler om.

 

Viggo Lemche, Formand, Foreningen af Ingeniøren i Forsvaret:

 

”Forsvarets ingeniører ser frem til en bedre forankring af den styrkede seniorpolitik.”

 

Michael Haas på vegne af 3F:

 

”Der bliver med seniorpolitikken sat fokus på, at de 3F’ere, der kan og vil forsætte lidt længere tid på Forsvarets arbejdspladser, får muligheden for det. Der kan være stor gevinst for både Forsvaret og for medarbejderne, når det fremover bliver obligatorisk, at medarbejdere og ledere skal drøfte seniorpolitiske tiltag, der har det formål, at værdifulde medarbejdere bliver fastholdt længere tid på Forsvarets arbejdspladser.  Forsvarets fastholdelse af værdifulde kompetencer til ofte kompliceret opgaveløsninger er nyttigt i en tid, hvor det er svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

For medarbejderen,, der ikke er klar til at trække sig fra arbejdsmarkedet, kan de seniorpolitiske tiltag være det, der gør, at pensionisttilværelsen udskydes, til man er mere klar.”