NMI

Foto fra Forsvarsministerens missionsbesøg i Irak i april 2022. Foto: Forsvarsministeriet.

Danmark deltager med en fregat, der sammen med resten af bidraget skal øge NATO’s afskrækkelse i det Nordatlantiske område. Det danske bidrag vil bestå af en fregat af Iver Huitfeldt-klassen og op til 135 soldater. Fregatter fra Forsvaret har tidligere deltaget i både amerikanske og franske hangarskibsgrupper, som bl.a. var indsat i koalitionens indsats mod ISIL i Irak og Syrien, senest i 2019.

 

Danmark har lige overdraget ledelsen af NATO’s mission i Irak, NMI, til Italien. Men vi vil fortsat levere solide bidrag til NMI, herunder et substantielt sikrings- og eskortebidrag. Danmark har derfor imødekommet NATO’s forespørgsel om udsendelse af dele af det danske deployerbare kommunikationsmodul. Bidraget skal sikre opretholdelsen af sikre kommunikationslinjer for NMI, og vil være en del af NATO’s kommandostruktur og bestå af op til 13 personer.

 

Derudover udsendes fra august et kampflybidrag til NATO’s varetagelse af suverænitetshævdelsen over islandsk luftrum i rammen af Iceland Peacetime Preparedness Needs, IPPN.

Der indsættes fire F-16 kampfly og omkring 65 soldater i cirka fire uger.

 

Endvidere forlænger Denmark sin tilstedeværelse i den europæisk-ledede overvågningsmission i Hormuzstrædet (EMASoH) frem til udgangen af året. Det danske stabsbidrag vil i andet halvår af 2022 indgå i den italienske ledelse af missionen – formentligt fra et italiensk flådefartøj i området.