Aftalepartier enige om at øge støtten til Ukraine med 21,9 mia. kr.

Danmark afsætter yderligere 21,9 mia. kr. til Ukrainefonden i perioden 2023-2028.

Ruslands brutale invasion i Ukraine udgør en reel trussel mod fred og sikkerhed i hele Europa. Derfor er regeringen og SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige blevet enige om at øge den militære støtte til Ukraine under Ukrainefonden med samlet 21,9 mia. kr. i 2023-2028.

 

Partierne har en ambition om, at Danmark fortsat skal være blandt de mest markante bidragsydere til Ukraine i forhold til landenes størrelse, og der kommer til at være et behov for yderligere markant militær støtte til Ukraine i 2023 og i de kommende år.

 

”Den aftale, som regeringen har indgået med aftalepartierne, viser endnu engang, at et bredt flertal i Folketinget løfter i flok. Jeg er stolt over, at Danmark også fremover kommer til at være en markant bidragsyder. Ukraine er fortsat dybt afhængig af militær støtte. Hvis landet i de kommende år fortsat skal kunne forsvare sig mod den russiske aggression og genvinde kontrol med det tabte territorium, skal vi fortsætte med at støtte,” siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

 

”Danmark og danskerne bakker op om det ukrainske folk. Det gør vi ikke bare i ord, men i den grad også i handling, med en massiv støtte til Ukraines frihedskamp. Vi øger nu rammen til militær støtte under Ukrainefonden med samlet 21,9 mia. kr. fra 2023 til 2028. Det er fuldt ud økonomisk ansvarligt og skal ses i lyset af, at vi står i en ekstraordinær situation, hvor vi har behov for at støtte Ukraine. Jeg er utrolig glad for, at et bredt flertal i Folketinget endnu en gang tager ansvar og viser, at vi står sammen om støtten til det ukrainske folk,” udtaler fungerende finansminister Morten Bødskov.

 

De nye midler til Ukrainefonden vil blive fordelt således, så Danmark kan støtte Ukraine med yderligere 7,5 mia. kr. i 2023, 10,4 mia. kr. i 2024 samt 1 mia. kr. årligt i 2025-2028. Det substantielle løft af støtten til Ukraine betyder, at Danmark i 2023 og 2024 har afsat midler til at leve op til NATOs målsætning om at bruge 2 pct. af BNP på forsvar og sikkerhed.

 

Helt konkret vil den militære støtte fortsat være direkte støtte i form af våben, øvrigt militært materiel, beredskabsmateriel og træningsindsatser. Desuden omfatter udgifterne også indkøb via dansk og udenlandsk forsvarsindustri med henblik på at donere materiel, våben mv. til Ukraine i form af eksempelvis finansielle donationer – herunder internationale samarbejder om støtte til Ukraine.

 

Forsvarsministeren vil indbyde Ukrainekredsen til kvartalsvise statusmøder i 2023 og 2024.

 

Aftalepartierne udtaler:

 

”Freden i Europa er truet af Putin og hans angreb på Ukraine, fordi han ikke kommer til at stoppe, hvis det lykkes ham at vinde den krig, han har startet. Det truer sikkerheden i andre lande, som er vores nære allierede, og i sidste ende truer det også os selv og den verdensorden, som vi tror på. Derfor har vi et ansvar for at hjælpe Ukraine alt det vi kan, og lige nu efterspørger de først og fremmest mere militær hjælp inden, det er for sent. Det skal vi give dem,” udtaler Anna Valentina Berthelsen, Socialistisk Folkeparti.

 

”Danmarksdemokraterne mener, det er afgørende, at vi bliver ved med at støtte Ukraine, som kæmper for hele Europas sikkerhed. Med aftalen i dag sikrer vi en langsigtet støtte til Ukraine, som gør, at de kan forsvare sig mod Ruslands og genvinde kontrol over deres territorium. Dermed sender Danmark et klart signal til de allierede om, at vi er klar til at løfte vores del af ansvaret”, siger Dennis Flydtkjær, Danmarksdemokraterne.

 

”Støtten fra Danmark og den frie verden er afgørende for, at Ukraine kan fortsætte sin frihedskamp mod Putins angrebskrig. Et selvstændigt og frit Ukraine samt et stærkt ukrainsk militær er og bliver afgørende for fred og sikkerhed i Europa. Derfor er Liberal Alliance med i aftalen om at forøge den militære støtte med over 21 mia. kr. til Ukrainefonden”, Ole Birk Olesen, Liberal Alliance.

 

“Det vil have enorme sikkerhedspolitiske konsekvenser for Danmark og resten af den frie, demokratiske verden, hvis Rusland vinder krigen i Ukraine. Derfor er det afgørende, at vi nu øger vores militære støtte til Ukraine. Som demokrati kan vi ikke bare se til, når vores europæiske naboer bliver overfaldet af autoritære regimer. Danmark er relativt til sin størrelse blandt de største bidragsydere til Ukraine. Det sikrer aftalen, at vi bliver ved med at være, indtil ukrainerne igen kan leve i fred og frihed. Det kan man godt være stolt af som dansker,” udtaler Søren Pape Poulsen fra Det Konservative Folkeparti.

 

”I Radikale Venstre bakker vi op om Danmarks militære støtte til Ukraine. Samtidig er det vores håb, at vi ved at afsætte midler til det formål nu også kan få en debat om øget humanitær støtte og til genopbygningen af Ukraine - uden det skal gå fra verdens fattigste over udviklingsbistanden”, siger Martin Lidegaard, Radikale Venstre.

 

“Dansk Folkeparti er med Ukraine hele vejen, og vi er stolte over Danmarks bidrag. Putins soldater skal besejres, så Ukraine frit kan vælge sin fremtid. Dette er Ukraine-fonden med til at virkeliggøre,” siger Alex Ahrendtsen, Dansk Folkeparti.

 

”Ruslands forfærdelige angrebskrig i Ukraine angår alle europæere, da det udgør en trussel mod freden og sikkerheden i hele Europa. I Nye Borgerlige har vi hele tiden været af den holdning, at friheden skal forsvares. At vi politisk og som civilsamfund bør gøre, hvad der står i vores magt for at hjælpe i kampen for selvstændighed. Derfor styrker vi nu den militære støtte til Ukraine, da det er nødvendigt. At pengene findes ved at lempe finanspolitikken, er en bedre finansieringskilde end så meget andet, men vi havde dog hellere set, at pengene blev fundet ved en omfordeling af udviklingsbistanden,” siger Kim Edberg Andersen, Nye Borgerlige.


Læs aftaleteksten her (pdf): Forøgelse af den militære støtte under Ukrainefonden i 2023-2028