Pressemøde donationspakke

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Foto fra doorstep / Forsvarsministeriet.

Over 7 mia. kroner til kapaciteter og materiel til Ukraine og derudover 1,75 mia. kroner til en industripulje. Det rådførte regeringen Udenrigspolitisk Nævn (UPN) om på dagens møde.

 

Industripuljen skal målrettes indkøb fra forsvarsindustrien for at imødekomme ukrainske behov for militær støtte.


”Det er afgørende, at indkøb i forsvarsindustrien sker på baggrund af Ukraines konkrete behov for militær støtte. Jeg er glad for, at så mange danske virksomheder støtter op om Ukraines forsvarskamp. Jeg taler løbende med repræsentanter fra dansk forsvarsindustri om, hvordan vi bedre udnytter erhvervslivets viden og kapacitet i forhold til de militære donationer til Ukraine. Det kan vi i endnu højere grad gøre med industripuljen”, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen. 

 

Industripuljen finansieres inden for rammerne af Ukrainefonden med 1 mia. kr. i 2024, 500 mio. kr. i 2025 og 250 mio. kr. i 2026 med mulighed for yderligere finansiering.

 

”Danmark er klar til at støtte Ukraine, så længe der er behov for det. Derfor annoncerer vi i dag den største donationspakke til dato med fokus på at imødekomme Ukraines akutte behov til vinter og på længere sigt. Samtidig skal vi tænke strategisk, og her er industriens engagement afgørende for at sikre vedvarende støtte. Derfor er jeg glad for, at vi allokerer midler i Ukrainefonden til at købe fra forsvarsindustrien med henblik på donation til Ukraine”, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. 

 

”Ukraines kamp for frihed er vores kamp for frihed. Siden Putins tropper på modbydelig vis trængte ind over den ukrainske grænse, har vi støttet det ukrainske folk med alt fra humanitær til militær støtte. Her har danske virksomheder spillet en afgørende rolle. Det kommer de til igen. For danske virksomheder er i verdensklasse, når det kommer til at opfylde de behov ukrainerne efterspørger. Med industripuljen styrker vi udviklingen og innovationen af dansk forsvarsindustri og støtter det altafgørende ukrainske forsvar,” siger erhvervsminister Morten Bødskov.

 

Donationspakke XIV

Donationspakke XIV indebærer ligesom tidligere donationspakker en række forskellige aftaler med allierede om både indkøb og donation fra forsvarsindustrien samt fællesdonationer. Elementer i donationspakken kommer også fra danske virksomheder.

 

Donationerne dækker bl.a. over luftforsvar, artilleriammunition, kampvogne, droner og anti-droneudstyr, maritime kapaciteter og yderligere bidrag til den britisk-ledede fond, International Fund of Ukraine (IFU) samt den internationale IT-koalition. 

 

Donationspakke XIV finansieres inden for rammerne af Ukrainefonden med ca. 7 mia. kroner i perioden 2023-2026.

 

”Danmark har fra krigens begyndelsen været en trofast støtte til Ukraine. Med donationspakke XIV opfylder vi en række af Ukraines akutte militære behov, men leverer også kapaciteter, der giver effekt på den længere bane.”, siger Troels Lund Poulsen.

  

Fakta

Der er med Donationspakke XIV i alt truffet beslutning om militær støtte for samlet ca. 30 mia. kr. i 2022-2028. Dette inkluderer både støtte finansieret via Nationalt kompromis og støtte finansieret af Ukrainefonden.

 

Der er ca. 31 mia. kr. tilbage i Ukrainefondens reserve i 2024-2028, som bl.a. vil skulle håndtere donationsaktiviteter, der er blevet overført fra 2023.

 

Temaside om militær støtte til Ukraine