Troels Lund Poulsen

Troels Lund Poulsen og Jakob Elleman-Jensen. Foto: Forsvarsministeriet. 

Troels Lund Poulsen er udnævnt til ny forsvarsminister og overtager posten fra Jakob Ellemann-Jensen, der bliver økonomiminister og fortsat er vicestatsminister.

 

Troels Lund Poulsen har indgående erfaring fra forsvarsområdet som fungerende forsvarsminister i foråret 2023, hvor han sammen med Folketingets partier indgik forsvarsforliget for 2024-2033.

 

– Jeg glæder mig til at vende tilbage til Forsvarsministeriet og samarbejdet med Forsvarets ansatte, Hjemmeværnet og beredskabet. Og jeg ser frem til at fortsætte arbejdet med at indgå de mange delaftaler i forsvarsforliget. Samtidig ønsker jeg Jakob held og lykke med de mange opgaver i Økonomiministeriet og som formand for Venstre. Jeg vil også gerne takke medarbejderne i Økonomiministeriet for deres store arbejde i den tid, jeg har været økonomiminister, siger Troels Lund Poulsen.