Jyllands-Posten 22.  oktober  2005, 1. sektion, side 8

Forsvarsminister Søren Gade (V)

Jeg skal i den kommende uge besøge USA, som er en af vore tætteste allierede. Vi står sammen side om side. I den globale kamp for fred, frihed og sikkerhed. Det gør vi i NATO. Vi gør det i Irak og Afghanistan. Og i kampen mod den internationale terrorisme.

USA har siden Anden Verdenskrig haft stor betydning for Danmarks sikkerhedspolitik. Tusindvis af amerikanske soldater ofrede livet for vores frihed i kampen mod nazismen.

Under Den Kolde Krig nød hele Vesteuropa godt af USA's beskyttelse mod truslen fra Øst. Heldigvis blev der her aldrig konkret brug for beskyttelsen.

Efter Berlin-murens sammenbrud følte vi nok alle sammen en stor lettelse. Og anede vi ikke konturerne af en fredeligere verden på trods af de nye konflikter på Balkan?

Havde verden en tid denne drøm, vågnede vi brat op den 11. september 2001 til en ny virkelighed. Angrebet mod de to tårne i New York blev udført af samvittighedsløse terrorister.


Et anslag mod friheden
Det ramte uventet og med voldsom kraft. Det sikkerhedspolitiske verdensbillede var med ét ændret. USA fik for alvor brug for hjælp fra dets allierede.

For Danmark var der ingen tvivl om, at det ikke kun var et angreb mod USA. Det var et anslag mod hele den vestlige verden, vores frihed og vores værdier.

Den daværende regering med Poul Nyrup Rasmussen i spidsen lagde ligesom den nuværende regering afgørende vægt på fuld opbakning og sammenhold med USA efter terrorangrebet - ikke kun i ord, men også i handling. Resten er historie.

USA og Danmark har i dag et tæt samarbejde på mange fronter. Sjældent har det dansk-amerikanske forhold været tættere.
På det forsvarsmæssige område omfatter det dansk-amerikanske samarbejde blandt andet et tæt operativt samarbejde i Irak og Afghanistan.

Danske specialstyrker modtog i december sidste år en særlig anerkendelse fra den amerikanske præsident - udmærkelsen - for deres indsats i Operation Enduring Freedom i Afghanistan.

Også på forsvarsmaterielområdet har vi et særlig tæt samarbejde. I maj indgik vi en hensigtserklæring om samarbejde på forsvarsmaterielområdet.

Kun få andre lande har en sådan Declaration of Principles. Den er med til at skabe bedre vilkår for dansk forsvarsmaterielindustri inden for forskning, udvikling, produktion og forsyningssikkerhed.

Ny aftale underskrives
Når jeg på onsdag skal mødes med forsvarsminister Rumsfeld, er det planen, at vi skal underskrive endnu en aftale. Nemlig en rammeaftale om missilforsvarsteknologi.

USA er som bekendt langt fremme i arbejdet med at udvikle et nationalt missilforsvarssystem. Rammeaftalen vil øge dansk industris muligheder for at blive inddraget i udviklingen af dette omfattende projekt.

Fortsat i Irak
Vi vil naturligvis også skulle drøfte vores indsats i internationale militære operationer. Det er den danske regerings intention, at de danske styrker skal blive i Irak, så længe de gør en forskel - og så længe den irakiske regering og FN beder os om at blive.

Blandt mine budskaber vil også være vigtigheden af, at vi fortsætter bestræbelserne på at træne de irakiske styrker til at tage hånd om landets egen sikkerhed.

Samtidig vil jeg fortælle om de gode danske erfaringer med at koordinere civil og militær indsats. Freden vindes bedst og hurtigst ved også at bruge civile midler. Midler, der kan forbedre civilbefolkningens levevilkår i et indsatsområde. Dette vil medvirke til at forkorte de militære operationer.

USA og Danmark deler fælles værdier. Værdier som fred, frihed, demokrati og overholdelse af menneskerettighederne. Vi står sammen i den globale kamp mod terrorisme.

Vore amerikanske allierede kan regne med fortsat opbakning fra Danmark. Disse budskaber vil jeg have med under mit besøg i USA.