Radarerne langs kysterne bidrager til at forbedre opgaveløsningen i relation til bl.a. søredning, sikkerhed til søs og beskyttelse af havmiljøet. Informationerne fra kystradarerne skal samkøres med et automatisk identifikationssystem (AIS) og andre elementer i farvandsovervågningen. Det bliver derfor muligt ganske præcist at følge skibe, der sejler gennem de danske farvande.

 
Udskiftningen af radarer på de eksisterende radartårne påbegyndes umiddelbart efter lovens ikrafttrædelse. Opsætningen af nye radarmaster påregnes påbegyndt i 2006 og forventes afsluttet i 2007. Det samlede kystradarsystem forventes derfor færdigt medio 2007.