De to ministre drøfter en række aktuelle emner, herunder samarbejdet i og status for operationerne i Irak, fremtidigt samarbejde i Afghanistan og andre steder i verden, optimering af anvendelse af ressourcer, NATO topmødet i Riga og andre bilaterale emner.