Topmødet vedtog en lang række beslutninger. Der kan bl.a. peges på følgende emner:

 
Afghanistan
Et hovedemne på topmødet var NATO’s operation i Afghanistan - ISAF. NATO-landene bekræftede på mødet deres solidariske opbakning til NATO-operationen. Topmødet understregede, at sikkerhed og udvikling går hånd i hånd, og man opfordrede fra NATO´s side andre nationer og internationale organisationer til at styrke deres genopbygningsindsats i Afghanistan.

 
Der var stor opbakning til et dansk initiativ om samtænkning af civile og militære aktiviteter. Topmødet enedes om, at NATO nu skal udarbejde forslag til at fremme en koordineret brug af NATO’s egne krisestyringsinstrumenter samt det praktiske samarbejde på alle niveauer med partnere, FN og andre internationale organisationer, NGO’er og lokale aktører i planlægningen og gennemførelsen af nuværende og fremtidige operationer.
 
  
 
Topmødet indledtes med en ceremoni til ære for soldaters tjeneste i NATO’s operationer. Danmark var repræsenteret ved overkonstabel Martin Juhler Dinesen Pedersen.


Forsvarstransformation
Inden for de mere forsvarsmæssige emner, som var på topmødets dagsorden, skal fremhæves NATO Response Force – NRF. Topmødet erklærede NATO’s udrykningsstyrke, NRF, for fuldt operationel. Topmødet vedtog endvidere en række tiltag, der skal fremme nationernes beredvillighed til at stille med styrker til NRF.
 

Et andet vigtigt transformationsemne på dagens møde var topmødets godkendelse af nye retningslinjer for NATO’s fortsatte transformation. Der er tale om den såkaldte Comprehensive Political Guidance – også kaldet CPG.

 
CPG udstikker retningslinjer til ikke mindst de militære planlæggere for alliancens fortsatte transformation og kapabilitetsudvikling i de næste 10-15 år. Retningslinjerne fastslår først og fremmest, at NATO skal være i stand til globalt at løse det fulde opgavespektrum.

 
CPG angiver, hvilke militære kapaciteter, der særligt vil være brug for i fremtiden. Det er primært kapaciteter, som understøtter internationale operationer. NATO’s planlæggere instrueres således om at prioritere styrker, der er anvendelige, fleksible og deployerbare - samt har evnen til at samarbejde og interagere og har stor udholdenhed i operationsområdet. Dette vil medvirke til at styrke omstillingen i de nationale forsvar.
 

Øvrige emner
Topmødet vedtog en lang række andre beslutninger bl.a. vedrørende NATO’s partnerskaber, Alliancens øvrige operationer og kapabilitetsudvikling. Topmødets beslutninger fremgår af topmøde-erklæringen.

Læs erklæringen fra topmødet her