På mødet vil forsvarsministrene drøfte igangværende EU-ledede operationer i DR Congo og Bosnien-Herzegovina.

 

Endvidere drøftes udviklingen af de nødvendige militære kapaciteter. Især vil udviklingen af kampgrupper til hurtig militær respons være i fokus. Der påregnes fuld operationel kapacitet for kampgrupperne pr. 1. januar 2007.

 

Ministrene vil endvidere drøfte det civil-militære samarbejde (samtænkning) – hvorledes man tilsikrer et velkoordineret samspil mellem forskellige aktører i et operationsområde.