Årlig redegørelse 2006 afspejler de mange forskellige opgaver, der løses inden for forsvarsministeriets område. I billeder og ord behandler 22 artikler alt fra det internationale engagement og Forsvarets Dag til NATO-topmødet i Riga og Libanon-evakueringen. 

 
Danmarks bidrag i Afghanistan atter forøget

I 2006 udvidede Danmark den militære indsats i Afghanistan til også at omfatte den sydlige del af landet. Det samlede danske bidrag kom i løbet af 2006 op på cirka 390 soldater, hvorved bidraget næsten blev fordoblet i løbet af et år.

 
Tilfredse unge
Knap et år efter at de første unge blev budt indenfor, er forventningerne til Forsvarets Dag mere end opfyldt. De unge er meget tilfredse, viser evalueringerne. Omkring 90 procent af den unge svarer efter arrangementet, at de har haft en god og udbytterig dag.

 
Markante danske resultater på NATO-topmødet i Riga

I dansk optik var der grund til at være særligt tilfreds med, at der på topmødet var stærk og bred opbakning til det danske initiativ om øget samtænkning. Det handler om at skabe bedre og tidligere koordination af det internationale samfunds civile og militære indsatser. Freden kan ikke vindes alene med militære midler.

 
Libanon-evakueringen – den største danske evaluering siden 2. verdenskrig
Midt i ferietid og julihede støttede forsvaret og beredskabet evakueringen af 5.800 danskere fra Libanon til Danmark. Evakueringen skete til lands til vands og i luften – og så blev den gennemført på rekordtid.

 
Ministeren skriver

Forsvarsminister Søren Gade skriver i sit forord til redegørelsen:

"2006 var et markant og udfordrende år for Forsvarsministeriets område. Det internationale engagement og den fortsatte implementering af forsvarsforliget trak store veksler på alle dele af ministerområdet. Og i medierne var forsvarets indsats et hyppigt emne. Det er tilfredsstillende, at indsatsen mange steder blev anerkendt og omtalt for de mange positive resultater, der blev opnået"