På dagsordenen er EU’s igangværende militære operation i Bosnien-Herzegovina, den fortsatte udvikling af de europæiske militære kapaciteter samt det kommende arbejde i EU’s Forsvarsagentur. Forsvarsministrene vil desuden drøfte mulige kommende EU-missioner i Kosovo og Tchad/den Centralafrikanske Republik samt forholdet til henholdsvis NATO og den Afrikanske Union.

 
Forsvarsministrene vil på et møde med udviklingsministrene drøfte sammenhængen mellem sikkerhed og udvikling med henblik på at identificere områder, hvor EU kan forbedre koordinationen af disse indsatser i forbindelse med missioner.