Under forsvarsministerens besøg i Kosovo 18. – 19. juni 2007, får ministeren lejlighed til at møde de cirka 320 danske soldater, der indgår i NATO’s operation i Kosovo (KFOR). KFOR’s opgave er at etablere sikre omgivelser for Kosovos befolkning og internationale organisationer med henblik på fortsat demokratisk udvikling af et multietnisk Kosovo.

 

Ud over at besøge de danske soldater mødes forsvarsministeren med FN’s Generalsekretærs Særlige Repræsentant, Joachim Rücker, chefen for NATO-styrkerne (KFOR), generalløjtnant Roland Kather, samt chefen for Multinational Task Force North, brigadegeneral Bertrand Clément-Bollée. På møderne er hovedpunkterne den politiske udvikling i Kosovo og i regionen, KFOR’s fremtid samt sikkerhedssituationen.

 

Under møderne er der blevet udtrykt stor anerkendelse af de danske soldaters indsats, ligesom ministeren har fået et godt indtryk af den øjeblikkelige situation i Kosovo.

 

I forbindelse med besøget udtaler forsvarsministeren:
”Det er opløftende at se, hvor engageret og godt vores soldater udfører deres opgaver i Kosovo og dermed er med til at sikre den fredelige udvikling i Kosovo, som danske soldater i snart mange år har arbejdet for. Det er ikke ensbetydende med, at opgaven er fuldført, men allerede nu har jeg fået yderst positive indtryk”.