Hærens Operative Kommando modtog lørdag den 16. juni 2007 en telefonopringning fra en kvindelig tidligere tolk, som meddelte, at hun fra en anden tolk, som opholder sig i Irak, angiveligt skulle have modtaget en mail, der angav, at en tolk, der tidligere skulle have arbejdet for den danske bataljon, skulle være blevet dræbt inden for den seneste måned. Kvinden oplyste videre, at jf. mailen skulle den dræbte have haft en mobiltelefon med telefonnumre på andre tolke fra daværende periode. De andre tolke frygtede på den baggrund for deres sikkerhed. Den kvindelige tolk oplyste, at hun i svaret på mailen havde opfordret de irakiske tolke til at søge kontakt til det danske kontingent i Irak. Kvinden ønskede ikke at oplyse telefonnummer eller mailadresse til Hærens Operative Kommando. Ved Hærens Operative Kommando kunne man ikke finde oplysning om, at en tolk skulle være blevet dræbt i den periode, som den kvindelige tolk oplyste, ligesom man ikke med de foreliggende oplysninger kunne identificere hende.

 

Hærens Operative Kommando sendte om eftermiddagen lørdag den 16. juni 2007 en skriftlig melding om sagen til Forsvarskommandoen. Forsvarskommandoen orienterede via telefon samme eftermiddag rutinemæssigt en kontorchef i Forsvarsministeriet om henvendelsen. Der var enighed om, at man skulle se, om man kunne komme sagen nærmere og eventuelt få verificeret de omhandlede oplysninger og derefter i givet fald vende tilbage. Endvidere var der enighed om, at det var vigtigt, at tolkene var blevet opfordret til at henvende sig til det danske kontingent i Irak, og at man ved kontingentet var informeret herom.

 

Forsvarsministeren blev ikke på det i weekenden således foreliggende grundlag orienteret om henvendelsen til Hærens Operative Kommando, og mandag den 18. juni blev sagen som bekendt bragt i pressen. Forsvarskommandoen sendte mandag morgen en mail til Forsvarsministeriet, hvor der blev gjort kortfattet rede for sagen. Forsvarsministeren blev orienteret om sagen i overordnede vendinger mandag formiddag, herunder om, at det var uklart, om der var sammenhæng mellem henvendelsen til Hærens Operative Kommando og den sag, som blev nævnt i pressen mandag morgen.

 

Det bemærkes, at bl.a. de operative kommandoer selvsagt modtager et utal af henvendelser om mange forskellige forhold, og at en ikke uvæsentlig del af disse henvendelser rutinemæssigt indrapporteres via Forsvarskommandoen til Forsvarsministeriet på kontorniveau. Og i den forbindelse er det ligeså rutinemæssigt, at de nærmere omstændigheder søges afklaret eller yderligere oplysninger søges indhentet, inden der tages skridt til eventuelt at orientere forsvarsministeren.