Der er ved separat pressemeddelelse orienteret om offentliggørelsen og pressemøde i forbindelse hermed den 26. marts.
 
Forsvarskommissionen vil desuden være vært for en 
 
åben konference om Forsvarskommissionens beretning mandag den 30. marts 2009 kl. 12.30 i Fællessalen, Christiansborg.
 
Tentativt program for konferencen:

 • 1200: Ankomst og frokostbuffet.
   
 • 1230: Velkomst ved formanden for Forsvarskommissionen.
   
 • 1245: Indlæg vedrørende Forsvarskommissionens vurdering af de sikkerhedspolitiske
  udviklingstendenser.
   
 • 1300: Paneldebat og spørgeperiode vedr. de sikkerhedspolitiske udviklingstendenser.
   
 • 1345: Pause
   
 • 1400: Indlæg vedrørende Forsvarskommissionens vurdering af forsvarets situation ved
  udgangen af 2009.
   
 • 1415: Indlæg vedrørende Forsvarskommissionens vurdering og anbefaling om forsvarets udvikling.
   
 • 1445: Paneldebat og spørgeperiode vedrørende de forsvarspolitiske aspekter i beretningen, herunder forsvarets situation og udvikling.
   
 • 1545: Afslutning ved forsvarsministeren.

Forsvarskommissionens beretning vil være tilgængelig elektronisk på Forsvarsministeriets hjemmeside (fmn.dk) fra kl. 10.00 torsdag den 26. marts 2009.
 
Tilmelding med navn til konferencen er nødvendig og kan ske til Forsvarskommissionens sekretariat.