Med ceremonien får den estiske brigade en formel tilknytning til Danske Division og får ligeledes herigennem forstærket sin tilknytning til NATO’s styrkestruktur. Tilknytningen er resultatet af et tæt samarbejde mellem Danmark og Estland som blandt andet også har udmøntet sig i et konkret samarbejde i operationer i bl.a. Kosovo og det sydlige Afghanistan.

I forbindelse med underskrivelsesceremonien holdt de to ministre taler. Den estiske forsvarsminister Jaak Aaviksoo lagde vægt på, at tilknytningen var et produkt af det gode samarbejde mellem Estland og Danmark på en række områder, herunder operationer, Baltic Defence College, Air Policing, fælles øvelser og uddannelse.

Søren Gade nævnte, at den estiske tilknytning til Danske Division var resultatet af mange års tæt forsvars- og sikkerhedspolitisk samarbejde – ikke mindst i missionsområder som på Balkan og i Afghanistan.

Tilknytningen af den estiske brigade er et vigtigt skridt for estiske styrker og Danske Division samt et formelt led i NATO’s styrkestruktur og dermed en styrkelse af NATO. Med tilknytningen er mulighederne for, at danske og estiske soldater også i fremtiden vil kunne arbejde sammen i internationale operationer styrket.