Lukningen af Camp Olaf Rye blev i dag markeret ved en parade med deltagelse af de danske, franske og estiske enheder tilknyttet den danske bataljon. Ved paraden holdt forsvarsminister Søren Gade en tale for soldaterne. Senere deltog forsvarsministeren i en middag med repræsentanter fra Danmarks primære samarbejdspartnere i KFOR.
Lukningen af Camp Olaf Rye markerer slutningen på en æra for det danske engagement på Balkan og i Kosovo. Camp Olaf Rye er den sidste af en række danske lejre, der har været oprettet på Balkan siden indsatsen begyndte i 1992. De danske soldater vil fremover blive indkvarteret sammen med de franske styrker i en lejr syd for Mitrovica.

KFOR blev etableret i 1999, og danske styrker var med fra starten. Siden har 21 hold og cirka 10.000 danske soldater været udsendt til KFOR. Fra februar 2010 reduceres den danske styrke i Kosovo fra nuværende cirka 300 til cirka 180 soldater. Samtidig afsluttes det estiske engagement i KFOR. Reduktionen af den danske enhed sker som en del af NATO’s samlede strategi for Balkan. Forsvarsminister Søren Gade udtaler i forbindelse med besøget i Kosovo: ”Jeg er stolt over den indsats, de danske styrker har gjort igennem et helt årti. Sammen med deres internationale samarbejdspartnere har de bevist, at det med vedholdenhed og tålmodighed er muligt, at skabe håb om en varig fred, selv i regioner med stor ufred”.