Den 27. marts var forslag til folketingsbeslutning B 94 vedrørende forsvarsloven til 1. behandling i Folketinget. Der er i forlængelse heraf fundet anledning til at belyse nogle af de spørgsmål, der blev rejst under debatten i Folketinget.

Læs notatet her