Den 24. juni sidste år indgik et historisk bredt politisk flertal et nyt forsvarsforlig for perioden 2010-2014. Forsvaret har i dag afleveret et forslag til, hvordan forsvarsforliget kan implementeres. Forsvarsministeriet vil i den kommende tid – i tæt dialog med forsvaret – arbejde på det modtagne forslag forud for de kommende drøftelser med partierne bag forsvarsforliget. Det er væsentligt, at beslutningsgrundlaget for forligskredsen er gennemarbejdet forud for de kommende politiske drøftelser. Af hensyn til disse drøftelser, kan Forsvarsministeriet ikke på nuværende tidspunkt kommentere på forslaget.

Drøftelserne af forsvarets forslag sker i forsvarsforligskredsen, og forventes gennemført i maj og juni måned, med henblik på at have en politisk godkendt plan for forsvarsforligets implementering – og dermed den fremtidige udvikling af forsvaret – før sommerferien.”