I lyset af de nye oplysninger i relation til den tidligere auditørundersøgelse fra 2005 af den såkaldte tolkesag fra 2002 udtaler forsvarsminister Gitte Lillelund Bech følgende:

”De nye oplysninger kom til mit og departementets kendskab den 18. august 2010 og blev af Forsvarsministeriet den 20. august 2010 videregivet til Generalauditøren.

Jeg orienterede på det førstkommende møde derefter Det Udenrigspolitiske Nævn den 26. august 2010 om, at der var fremkommet nye oplysninger i relation til den tidligere auditørundersøgelse fra 2005 af den såkaldte tolkesag fra 2002. Jeg orienterede samtidig nævnet om, at oplysningerne var videregivet til auditørerne.

Når Forsvarsministeriet straks videregav oplysninger til auditørerne skyldes det, at auditørerne i deres undersøgelse tilbage i 2005 fastslog, at man ville kunne genoptage undersøgelsen, hvis der skulle fremkomme nye oplysninger. Jeg kunne ikke – på det foreliggende grundlag - udelukke, at der kunne være grundlag for, at Auditørkorpset måtte genoptage sagen.

Indtil der er mere klarhed over, hvad der er op og ned i sagen, kan jeg af hensyn til auditørernes videre undersøgelser ikke sige så meget mere, men må henvise til Auditørkorpset.

Hvis det viser sig, at der er uafklarede forhold, ønsker jeg at få afklaret disse forhold. Jeg vil ikke have, at der står noget tilbage, der ikke er undersøgt.

I øvrigt har der i dele af pressen været forlydender om, at jeg eller medarbejdere i departementet skulle have set en i pressen omtalt CD. Dette er ikke tilfældet.

Hvis der skulle komme nye oplysninger i sagen, så vil jeg orientere Auditørkorpset og Udenrigspolitisk Nævn hurtigst muligt. Derfor vil jeg ikke kommentere på eventuelt nye oplysninger i sagen, før jeg har orienteret Folketinget.”