Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech modtog torsdag den 26. maj 2011 Søfartsprisen fra Danmarks Rederiforening. Prisen bliver givet som påskønnelse for den indsats, som besætningerne på søværnets skibe, Absalon og Esbern Snare, har ydet i forbindelse med bekæmpelse af pirateriet i Adenbugten og i Det Indiske Ocean.

”Jeg er meget glad for at modtage denne påskønnelse – årets Søfartspris. For mig er det et håndgribeligt bevis på, at Rederiforeningen anerkender den dedikerede indsats, som søværnets ansatte yder for at beskytte skibsfarten. Det er et privilegium at være chef for så engagerede mennesker som besætningerne på Absalon og Esbern Snare, så årets Søfartspris er deres pris,” siger Gitte Lillelund Bech.

Rederiforeningen uddeler hvert år Søfartsprisen, og at den i år bliver givet som en anerkendelse af indsatsen mod pirateri, tager forsvarsministeren som et skulderklap.

”Det ligger fint i tråd med det lange og nære forhold, som søværnet og den danske handelsflåde har haft i gennem 500 år. Regeringens fokuserede indsats for at komme pirateriet til livs skyldes blandt andet, at det er i Danmarks interesse, at den danske handelsflåde kan sejle frit på verdenshavene,” siger Gitte Lillelund Bech og tilføjer:

”Der skal ikke herske nogen tvivl om regeringens prioritering og vilje i forhold til bekæmpelse af pirateri. Vi fortsætter indsatsen, og i går lancerede vi regeringens strategi for den danske indsats mod pirateri, som løber frem til 2014. Strategien skal sikre, at den danske indsats bliver sammenhængende, langsigtet og fremadrettet. Militære og civile virkemidler til søs og på land skal i fællesskab sikre den frie sejlads på verdenshavene, og det er jeg glad for, at regeringens strategi meget tydeligt afspejler,” afslutter Gitte Lillelund Bech, som også glæder sig over, at Danmarks Rederiforening har rost regeringens antipirateristrategi.