Det nuværende forsvarsforlig betød en tilførsel af midler for blandt andet at dække de ekstra omkostninger, som især indsatsen i Afghanistan har medført. Forsvarsforlig 2010-2014 blev indgået i 1. halvår af 2009, før den økonomiske krise for alvor havde sat sine spor i Danmarks økonomi.

Indsatsen i Afghanistan får fra 2015 en ny og reduceret karakter, som skitseret i Helmand-plan 2011-12. Tilsvarende åbner der sig muligheder for en bedre ressourceudnyttelse i forsvaret, blandt andet ved effektiviseringer og ved at samarbejde om kapaciteter med andre lande, sådan som det ses mellem Storbritannien og Frankrig. Det er derfor også naturligt, at forsvarets budget afspejler denne udvikling. Konkret betyder det, der vil blive omprioriteret 2 mia. kr. årligt fra 2015 og frem fra forsvaret til kernevelfærdsområderne.

”Vi skal selvfølgelig bidrage til at løse de fremtidige udfordringer, som det danske samfund har med en arbejdsstyrke, som bliver mindre og mindre. Fra forsvarets side har vi god tid til at få indrettet os til de nye tider, da der er 3½ år tilbage af det nuværende forlig. Vi har allerede sat arbejdet i gang med at optimere den måde, som vi løser tingene på – det arbejde skal der nu ekstra fokus på,” fortæller forsvarsminister Gitte Lillelund Bech.

Rundt omkring i Europa og Nordamerika har vores alliancepartnere også reduceret eller planlagt at reducere forsvarsudgifterne som led i genopretningen efter den økonomiske krise (se fakta ark). Om nogle år vil det også gælde Danmark, når der skal prioriteres lidt skarpere for at sikre, at både Danmark og forsvaret fortsat har råd til det rigtige.

”Jeg har fuld forståelse for, at dette kan give usikkerhed blandt vores ansatte og deres familier. Men jeg vil gerne understrege, at det nuværende forlig står ved magt frem til udgangen af 2014 – det giver os dermed god tid til at træffe de rigtige beslutninger, som sikrer, at vi fortsat har et slagkraftigt forsvar. For en ting ligger helt fast. Regeringens aktivistiske forsvars- og udenrigspolitik, som har kendetegnet det seneste årti, ændres der ikke på,” afslutter Gitte Lillelund Bech.