Den danske forsvarschef, general Knud Bartels, tiltræder som formand for NATOs militærkomité den 1. januar 2012. Knud Bartels blev i september 2011 valgt som ny formand for NATOs militærkomité med tiltrædelse den 1. juli 2012.

Den hidtidige formand for NATOs militærkomité, den italienske admiral Giampaolo Di Paola, er imidlertid udpeget som ny italiensk forsvarsminister og er derfor trådt tilbage fra formandsposten. Af hensyn til NATO og arbejdet i militærkomitéen er det besluttet, at Knud Bartels tiltræder formandsposten allerede den 1. januar 2012. Derved kan Knud Bartels lede militærkomitéens arbejde frem mod NATO topmødet i Chicago den 20. – 21. maj 2012.

Stillingen som forsvarschef vil blive slået op. Chefen for forsvarsstaben vil fra den 1. januar 2012 fungere som forsvarschef, indtil en ny forsvarschef er tiltrådt.