Besøget giver forsvarsminister Gitte Lillelund Bech en god mulighed for at drøfte forhold af fælles interesse for de to lande.

Centralt for besøget vil være drøftelser om det nuværende og fremtidige bilaterale forsvarssamarbejde mellem Danmark og Rusland. Danmark har et interessefællesskab med Rusland på flere områder. Det drejer sig bl.a. om sikkerhed på havet, havmiljø, Østersøen, det Arktiske område samt bekæmpelse af pirateri. Der er således god grund til at fortsætte det eksisterende samarbejde og selvfølgelig også undersøge mulighederne for et styrket og mere formaliseret bilateralt forsvarssamarbejde.

Besøget vil også give forsvarsministeren mulighed for at få en bedre forståelse for bl.a. det nuværende NATO-Rusland-samarbejde om bl.a. missilforsvar og Ruslands syn på fremtidsperspektiverne for samarbejdet.

Det er første gang en dansk forsvarsminister deltager i et bilateralt møde i Rusland siden 1993.