Den sydkoreanske viceminister for forsvarsindkøb, Dae Lae Noh, besøgte torsdag forsvarsminister Gitte Lillelund Bech. Mødet gav bl.a. mulighed for en drøftelse af det danske forsvars materielindkøb og den danske stats samarbejde med den hjemlige forsvarsindustri. Der blev tilsvarende mulighed for at høre om Sydkoreas syn på den danske forsvarsindustri.

”Det er altid spændende at udveksle erfaringer om samarbejdet med den hjemlige forsvarsindustri. Der er uden tvivl stor forskel på, hvordan vi i Danmark og i Sydkorea samarbejder med vores hjemlige forsvarsindustrier. Vi har i Danmark ikke den store mulighed for at støtte vores industrier økonomisk, og vi må derfor bruge andre midler. Blandt andet gør de danske ambassader og vores forsvarsattacheer en indsats for at skabe opmærksomhed omkring vores hjemlige industrier i udlandet,” siger Gitte Lillelund Bech.