Mere end 300 cybersikkerheds-eksperter på tværs af hele Europa vil i dag samarbejde om at bekæmpe et massivt simuleret cyber-angreb. Rammerne er den europæiske cybersikkerheds-øvelse ”Cyber Europe 2012” med mottoet "Strengthening cyber crisis cooperation, preparedness and response across Europe". Formålet er at styrke modstandskraften i den kritiske infrastruktur og dermed evnen til at imødegå cyber-angreb.

Danmark er med
Projektenheden for Cybersikkerhed ved Forsvarsministeriet deltager i øvelsen. Projektenheden fungerer som statslig varslingstjeneste ved internettrusler og har derudover blandt andet også ansvaret for at sikre civil kritisk it-infrastruktur på teleområdet. Desuden bidrager projektenheden til selve planlægningen og afviklingen af øvelsen.

Mere end 1000 cyber-hændelser

Cyber Europe 2012 har tre konkrete mål:

  1. At teste effektiviteten i eksisterende mekanismer, procedurer og kommunikation i forhold til det europæiske samarbejde
  2. At afprøve samarbejdet mellem offentlige og private aktører i Europa
  3. At identificere eventuelle udfordringer og mangler i håndteringen af cyberangreb


Scenariet for øvelsen er en kombination af flere realistisk simulerede trusler samlet i ét stort DDoS-angreb (Distributed Denial of Service) på alle de deltagende lande. Når øvelsen er afsluttet, vil deltagerne have været udsat for mere end 1000 cyber-hændelser.

Cyber Europe 2012 er arrangeret af EU’s medlemsstater og støttet af European Network and Information Security Agency (ENISA) og EU’s Joint Research Centre (JRC).