EU kommissær for kriserespons Kristalina Georgieva samt europaparlamentariker Elisabetta Gardini giver hvert deres bud på hovedudfordringerne for Europa, når lande rammes af voldsomme katastrofer, såvel inden for som uden for Unionen.

De europæiske chefer for de nationale katastrofeberedskaber deltager også i konferencen.

Rundbordskonferencen er et led i det danske EU formandskab, hvor Danmark for tiden leder forhandlingerne om et nyt katastrofesamarbejde mellem medlemsstaterne.

Samarbejdet i EU bygger på flere danske idéer om bl.a. det modulbaserede katastrofeberedskab, hvor medlemslandene i højere grad kan drage fordel af hinandens specialiserede kapaciteter og af erfaringer fra tidligere indsatser.

Forsvarsministeren udtaler i forbindelse med konferencen:

”Det er vigtigt, at der er et ambitiøst og tæt europæisk samarbejde når det handler om at beskytte borgerne, så vi i fællesskab med de øvrige EU-lande kan yde hurtig katastrofeassistance til lande i nød. Jeg er særlig stolt over, at centrale dele af det europæiske katastrofesamarbejde bygger på danske idéer”.

Læs konklusionerne fra konferencen (på engelsk)