I forbindelse med det danske EU-formandskab besøger EU’s udenrigsrepræsentant Cathrine Ashton København. Her mødtes hun bl.a. med forsvarsminister Nick Hækkerup.

”Jeg havde nogle rigtig gode drøftelser med Cathrine Ashton. Det danske forsvarsforbehold gør, at vi ikke kan deltage i det europæiske forsvarssamarbejde. Det betyder dog ikke, at vi ikke har stor interesse i, hvad EU foretager sig på området, da vi selv har fokus på tilsvarende indsatser på egen hånd, i nordisk regi eller gennem NATO. Det gælder bl.a. i forhold til kapacitetsopbygning ved Afrikas Horn, anti-pirateri-indsatser samt multinationalt samarbejde. De erfaringer, som EU gør sig på disse områder, er det bestemt interessant at høre mere om”, siger forsvarsminister Nick Hækkerup.

EU implementerer en ny mission fokuseret på bidrag til opbygning af maritime kapaciteter ved Afrikas Horn, hvor EU også leder anti-pirateri-operationen Atalanta. Forsvars-ministeriet indledte i december 2012 et samarbejde med Kenya om kapacitetsopbygning i forhold til bl.a. antipirateri-bekæmpelse, og arbejder også sammen med de nordiske lande i forhold til etableringen af den østafrikanske reaktionsstyrke, der har planlægningshovedkvarter i Nairobi.

Nick Hækkerup og Cathrine Ashton benyttede også mødet til en drøftelse af EU’s ”pooling & sharing-initiativ” og NATO’s ”smart defence-initiativ”, som begge sigter på øget multinationalt samarbejde. De europæiske lande er ramt af økonomisk krise og stramme forsvarsbudgetter, og derfor er det af stor interesse for både Danmark og EU at se på, hvordan de to initiativer kan gavne de europæiske forsvarskapaciteter mest muligt.