Det danske forsvar var blandt de første militære myndigheder i verden til at lave naturforvaltningsplaner. Nu går Forsvarsministeriet igen foran med en ny ambitiøs miljø- og natur strategi.

”Vi er en stor virksomhed med mange aktiviteter, der påvirker miljøet. Derfor har vi en særlig forpligtelse til at tage miljøhensyn. Forsvaret har allerede fokus på området, men vi skal blive endnu bedre. Vi skal deltage i udvikling, test og benyttelse af grøn teknologi, og vi skal være proaktive på miljøområdet”, siger forsvarsminister Nick Hækkerup.

Forsvarsministeren er meget optaget af, at forsvaret skal beskytte danskerne og de danske værdier heriblandt passe på vores fælles natur og miljø. Endvidere er han optaget af, at det danske forsvar bliver mere grønt, da der et uudnyttet potentiale i forhold til at handle klima- og miljørigtigt.

”Vi er et lille land, der altid har værdsat vores smukke natur, og vi har en tradition for at passe godt på natur og miljø. En stor virksomhed som forsvaret skal gøre sit både her i Danmark, men også i internationale missionsområder for at passe på natur og miljø”, siger Nick Hækkerup.

Forsvarsministeriets miljø- og naturstrategi indeholder seks fokusområder for miljø- og naturarbejdet frem til og med 2015. Blandt fokusområderne er miljø- og energirigtige indkøb. Som en af Danmarks største arbejdspladser med mange aktiviteter er Forsvarsministeriets indkøb betydelige. Indkøbene dækker bl.a. over civilt og militært materiel, strøm, byggematerialer, brændstof, mad osv. Indkøb der løber op i omkring 6 mia. kr. årligt.

”Med så betydelige indkøb er det vigtigt, at vi vælger at købe miljø- og energirigtigt ind, når det er muligt. Ved indkøb af egentlige militære anskaffelser kan fx operative og sikkerhedsmæssige hensyn i højere grad være styrende, men er muligheden der, så går vi efter miljø- og energivenligt militært udstyr. Og på den operative del kan det faktisk i nogle tilfælde være sådan, at de energi- og miljørigtige løsninger er mere sikre. Jo mindre brændstof vi skal bruge på en operation, jo mindre risiko er der forbundet med operationen”, siger Nick Hækkerup.

Et andet af de seks fokusområder er naturbeskyttelse. Forsvarsministeriet forvalter nogle af de bedst bevarede naturområder i Danmark. Der skal forsat være stor fokus på at pleje naturarealerne samtidig med, at offentlighedens adgangsmuligheder forbedres, så alle i videst muligt omfang får glæde af den værdifulde natur.

”I dag bruger forsvaret mange ressourcer på at drive og pleje arealerne, men fremadrettet vil vi søge nye løsninger, der gavner både miljøet, naturen og økonomien. En af mulighederne er at bruge græssende dyr i stedet for maskiner til drift og pleje af arealerne. Vi har testet det med græssende køer på Hevring skydeterræn – og det var en succes”, siger Nick Hækkerup.

Læs Forsvarsministeriets miljø- og naturstrategi 2012-2015