I sagen om det såkaldte ”papkasse-notat” har kammeradvokaten nu afleveret sin juridiske vurdering af, om der er belæg for at gennemføre en disciplinær undersøgelse i form af tjenstligt forhør mod én eller flere personer.

Forsvarsministeriet vil nu – under inddragelse af Justitsministeriet og Moderniseringsstyrelsen – gennemgå kammeradvokatens vurdering, og på den baggrund drage konklusioner, forventeligt i løbet af de kommende uger.

Sagen om ”papkasse-notatet” kort
”Papkasse-notatet” er fundet i forbindelse med en undersøgelse, som Forsvarskommandoen iværksatte som konsekvens af WikiLeaks offentliggørelse af en række dokumenter vedrørende Irak i 2011.

Notatet relaterer sig til processen i forbindelse med Hærens Operative Kommandos afgivelse af svarudkast til Forsvarskommandoen. Svarudkastet skulle anvendes til brug for den daværende forsvarsministers besvarelse af § 20 spørgsmål nr. 2434 fra Folketinget i 2007. Spørgsmålet handlede blandt andet om antallet af fanger i Irak.

Som det også er fremgået af medierne, har Forsvarsministeriet indhentet redegørelser fra de i forhold til papkassenotatet direkte implicerede personer. Forsvarsministeriet har efterfølgende – for at få sagen tilstrækkeligt oplyst – valgt at indhente yderligere redegørelser i sagen fra personer, der har været involveret i besvarelsen af § 20 spørgsmål nr. 2434. I sidste måned blev Kammeradvokaten bedt om at gå ind i sagen for at sikre en uvildig vurdering af sagen.