Forsvarsminister Nick Hækkerup har netop afsluttet sit besøg hos de danske soldater i Helmand-provinsen. Der var tale om et tætpakket ophold i Afghanistan, som blandt andet omfattede besøg ved de danske styrker i Camp Bastion, i Main Operation Base Price og i den fremskudte patruljebase Clifton i den grønne zone.

”Det var en fornøjelse at besøge vores soldater i Helmand. Jeg har set meget frem til besøget, og jeg synes det er en professionel og flot indsats, som vores soldater yder under meget vanskelige vilkår. Der er fortsat store udfordringer i Afghanistan – også i Helmand-provinsen, hvor hovedparten af vores soldater er indsat. Det har været meget lærerigt at lytte til erfaringerne fra soldaterne i den skarpe ende, og drøfte både fremskridt og udfordringer med dem”, siger Nick Hækkerup.

Forsvarsministeren besøgte også det regionale træningscenter (Regional Military Training Center) i Camp Shorobak, hvor Danmark fra februar overtager ansvaret for at støtte og vejlede uddannelsen af soldater til den afghanske hær.

”Fremskridt tager tid, og det er vigtigt at have realistiske forventninger, men mit besøg i Helmand bekræfter vores vurdering af, at den strategi vi i bred enighed har lagt, er den rigtige, og at vi skal fortsætte med at støtte opbygningen af de afghanske sikkerhedsstyrker. Opbygningen af den afghanske hær og politi er med til at skabe forudsætningerne for, at vores soldater kan have en gradvist mere tilbagetrukken rolle frem mod udgangen af 2014, hvor de afghanske sikkerhedsstyrker overtager det samlede ansvar for sikkerheden i Afghanistan”, siger Nick Hækkerup.