Den officielle fejring af de udsendte indledes fredag formiddag med kranselægning ved Monumentet over Danmarks Internationale Indsats på Kastellet i København. Her opstilles en paradestyrke fra Forsvaret, Hjemmeværnet, Politiet, Beredskabsstyrelsen og veteraner fra de internationale missioner. Kongehuset, folkevalgte, ledelsen fra de udsendende myndigheder og pårørende og efterladte til udsendte deltager. Folketingets formand Mogens Lykketoft taler.

De faldne mindes
Tidligt på eftermiddagen er der mindegudstjeneste i Holmens Kirke for de faldne i internationale missioner. Ved mindegudstjenesten deltager Kongehuset, medlemmer af regeringen og Folketinget, samt ledelsen fra de myndigheder, der har udsendt medarbejdere til de internationale missioner. Orlogsprovst Ejgil Olesen og handels- og udviklingsminister Mogens Jensen taler under mindegudstjenesten.

Efter mindegudstjenesten er der parade på slotspladsen foran Christiansborg Slot. Soldater, hjemmeværnsfolk, beredskabsfolk, politibetjente og medarbejdere fra Skat, der har været udsendt i det forgangne år stiller op til parade sammen med en æreskommando fra den Kongelige Livgarde. Veteranforeningerne stiller med faner. Forsvarsminister Nicolai Wammen, rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg og forsvarschef general Peter Bartram taler. Folketingets formand Mogens Lykketoft byder veteraner og gæster velkommen til reception.

Efter paraden er Folketinget vært ved en reception for det seneste års udsendte i Rigsdagsgården. Ministre og folketingsmedlemmer deltager i receptionen, hvor de vil have mulighed for at tale med Danmarks udsendte.