Statsminister, Helle Thorning-Schmidt, offentliggjorde i dag under FN’s 69. Generalforsamling i New York, at Danmark vil yde en betydelig indsats for at bekæmpe ebola-udbruddet i Vestafrika. Forsvaret og Beredskabsstyrelsen deltager i den danske indsats:

”Jeg er meget tilfreds med, at Forsvaret og Beredskabsstyrelsen kan forstærke FN’s indsats mod ebola i Vestafrika. Vi har god erfaring fra maritime transportopgaver, f.eks. fra den store maritime operation ud for Syrien, og jeg er sikker på, at vores bidrag fra Beredskabsstyrelsen også vil kunne gøre en forskel for de hårdt prøvede befolkninger i området”, siger forsvarsminister Nicolai Wammen.

FN har anmodet Danmark om støtte til maritim transport af bl.a. nødhjælpsmateriel til de ramte lande. Til dette vil Forsvarets strategiske søtransportkapacitet kunne levere Roll on/Roll off skibe med relativt kort varsel.

Beredskabsstyrelsen skal bidrage til indkvartering af internationale sundhedsteams i Liberia og/eller Sierra Leone, hvor WHO har anmodet om, at der etableres sikre og kontrollerede indkvarteringsforhold til sundhedspersonellet for at reducere smitterisikoen under ophold uden for behandlingsenhederne.

Beredskabsstyrelsen bidrager allerede med fire eksperter til FN’s indsats i området.