På mødet drøftede forsvarsministeren og generalsekretæren de fælles sikkerhedspolitiske udfordringer NATO står overfor i disse tider. Fokus i samtalen var på, hvordan NATO bedst tilpasser sig det ændrede sikkerhedspolitisk landskab blandt andet som følge af den russiske fremfærd i Ukraine.

”Jeg havde et rigtig godt møde med Jens Stoltenberg i dag. Vi talte bl.a. om Rusland-Ukraine krisen, som jo giver nye udfordringer for NATO. Jeg forsikrede generalsekretæren om, at Danmark er fuldt ud engageret, når der er tale om at genforsikre Allierede i øst i lyset af krisen. Endvidere gav jeg fuld opbakning til generalsekretærens udmeldinger i forhold til de russiske flys ageren i europæisk luftrum. Det er vigtigt, at vi understreger overfor Rusland, at den civile flytrafik ikke må bringes i fare”, siger Nicolai Wammen.

Krisen i Ukraine er alvorlig, men det er ikke den eneste udfordring NATO står overfor. Afghanistan er stadig et fokuspunkt i NATO. Der er fortsat behov for medlem-landenes engagement på kort sigt, men i NATO skal der også laves strategier for, hvordan NATO’s forhold til Afghanistan skal udvikles over tid.

”Det er klart, at Rusland-Ukraine krisen har hovedfokus i NATO i øjeblikket, og at vi følger udviklingen i Ukraine meget tæt. Men det er vigtigt, at vi også stadig har et stort fokus på NATO’s øvrige indsatser. Og jeg har bekræftet overfor Jens Stoltenberg, at Danmarks engagement vil fortsætte i Afghanistan”, siger Nicolai Wammen.