Danmark er klar med et militært bidrag til at støtte FN’s indsats i Den Centralafrikanske Republik. Folketinget har i dag d. 10. april 2014 sagt ja til, at det C-130J-transportfly, der lige nu er stillet til rådighed for MINUSMA i Mali, tillige stilles til rådighed for FN’s indsats i Den Centralafrikanske Republik, da FN har efterspurgt netop dette danske militære bidrag.

Udenrigsminister Martin Lidegaard udtaler:
”Situationen i den Central Afrikanske Republik er meget alvorlig. Jeg er derfor glad for, at Folketinget i dag har godkendt et dansk militært bidrag til indsatsen i landet. Bidraget er en del af Danmarks hurtige reaktion på FN’s direkte anmodning om støtte til stabiliseringen af Den Centralafrikanske Republik. Det er glædeligt, at FN’s Sikkerhedsråd snart kan forventes at vedtage en resolution om oprettelsen af en fredsbevarende FN-operation i Den Centralafrikanske Republik. Danmark bliver dermed blandt de første – hvis ikke de allerførste – bidragsydere til arbejdet med at oprette FN’s nye fredsbevarende operation.”

”Det er vigtigt, at Folketinget i dag med et bredt flertal har sagt ja til, at Danmark kan imødekomme FN’s anmodning om støtte til indsatsen i Den Centralafrikanske Republik med det Hercules fly, som lige nu er stillet til rådighed for MINUSMA i Mali. Flyvevåbnet er klar til opgaven. De er klar til at støtte FN’s engagement i Den Centralafrikanske Republik og til at bidrage til at forberede etableringen af en egentlig FN-fredsbevarende operation. Det er vigtigt, at Danmark og verdenssamfundet bakker op om FN’s indsats i Den Centralafrikanske Republik, så der kan blive skabt sikkerhed og stabilitet i landet og i regionen”, siger forsvarsminister Nicolai Wammen

Det danske bidrag i Den Centralafrikanske Republik skal ses i sammenhæng med opgaven i MINUSMA, og der er ikke tale om en omlægning af den danske deployering til Mali. Bidragets udsendelsesperiode vil derfor følge udsendelsesperioden for det danske bidrag til MINUSMA, som er 5 måneder fra den 1. februar 2014.


Baggrund
Det danske transportflybidrag i MINUSMA vil som hidtil operere med udgangspunkt i Mali, men der vil kunne blive behov for ekstra bemanding i forbindelse med løsning af opgaverne i Den Centralafrikanske Republik f.eks. så som forbindelsesofficerer, lægefagligt personel og sikringspersonel. Denne ekstra bemanding vurderes at kunne holdes inden for styrkeloftet på de 60 personer, der p.t. ikke udnyttes fuldt ud i MINUSMA.

Transportopgaverne vil fortrinsvis omfatte transport af forsyninger personel og materiel, herunder farligt gods, mellem lande i regionen og CAR. Transportflybidraget vil forblive under FN kommando uanset opgaverne, og den danske forsvarschef bevarer fuld kommando.

Forsvaret har oplyst, at meromkostningerne til den udvidede opgave i Den Centralafrikanske Republik forventes at udgøre 4,5 mio. kr. Alle meromkostninger forbundet med opgaven forventes at kunne afholdes inden for forsvarets eksisterende økonomiske ramme for MINUSMA på 31 mio. kr., idet der bl.a. modtages refusion fra FN for dele af Forsvarets omkostninger vedrørende blandt andet lønudgifter, flyvetimer og serviceydelser. Desuden er etablerings- og hjemtagningsomkostninger indeholdt i budgettet for den danske deltagelse i MINUSMA, jf. B 28.