Omlægningen af Forsvarsministeriets landbrugsarealer til økologisk drift bidrager med en forøgelse på ca. 1 procent i forhold til det samlede økologiske landbrugsareal i Danmark.

- Som en stor dansk arbejdsplads har Forsvaret muligheden for at gå forrest, når det gælder grøn omstilling. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu stiller klare krav til økologi også hos vores forpagtere af landbrugsarealerne, udtaler forsvarsminister Nicolai Wammen og fortsætter:

- Det er ikke bare uniformerne, der er grønne i Forsvaret. Frem til 2017 har vi afsat 100 millioner kroner til initiativer, der skal styrke grønne investeringer og udviklingsprojekter i Danmark. Lige nu har vi over 20.000 m2 solcelleanlæg på Forsvarets kaserner, ligesom vi arbejder på at miljø- og energioptimere vores lejre i missionsområderne rundt omkring i verden. Det hele handler om at bruge mindre energi og bruge den på en smartere måde. Vi gør det både af hensyn til klima og miljø, for at opnå militære fordele, og fordi der kan spares penge. Det er ganske enkelt sund fornuft.

Det er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der forvalter Forsvarsministeriets landbrugsarealer, og her har man pr. 1. april 2015 bortforpagtet de første arealer til certificeret økologisk drift. Pt. drives ca. 20 % af landbrugsarealerne økologisk certificeret, mens ca. 60 % drives helt uden brug af pesticider og gødning.

- Vi forventer, at samtlige 2250 ha bortforpagtede arealer vil være økologisk drevet i 2020, hvor de sidste nuværende 5-årige forpagtningskontrakter udløber. Med kravet om økologi bidrager vi til regeringens 2020-målsætning om en fordobling af det økologiske areal, fortæller Boie Skov Frederiksen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Forsvarsministeriet gør en aktiv indsats på området og har siden 2012 haft en miljø- og naturstrategi, hvor fokusområderne udover naturbeskyttelse bl.a. også tæller klimavenlige forsyningsformer, affaldskortlægning, og 40 % økologi i Forsvarets kantiner. Forsvarsministeriet har desuden udarbejdet sine to første klimaregnskaber.

Fakta om drift på Forsvarets arealer
Mulighederne for drift på arealerne afhænger af arealtypen:

  • I sikkerhedszoner omkring skydeterræner og flyvestationer kan der af sikkerhedsgrunde ikke udsættes dyr. Her kan forpagteren i stedet dyrke afgrøder som korn eller græs til hø.
  • På øvelsesområder kan forpagteren udsætte græssende dyr og dermed også opfylde Forsvarets behov for naturpleje på områderne.