Der er enighed om at anskaffe 27 F-35 kampfly og at finansiere anskaffelsen inden for Forsvarets ramme – med ambitionen om at det ikke går ud over operativ evne.

Det er en meget bred aftale – 139 af Folketingets 179 mandater står bag.

Læs aftale om anskaffelse af nye kampfly

Artikel om nye kampfly