I øjeblikket oplever koalitionen fremgang i indsatsen mod terrororganisationen ISIL. Koalitionens indsats har bidraget til at standse ISILs fremrykning og til at sætte irakerne i stand til at tage kampen op mod ISIL. Senest har irakerne generobret Ramadi vest for Bagdad.

”Jeg er efterladt med det indtryk, at vores indsats er med til at skabe sikkerhed og tryghed i Irak. Det er jo en del af den samlede løsning på de flygtningestrømme, som udgør en stor udfordring for os derhjemme”, udtaler Claus Hjort Frederiksen efter besøget.

Missionsbesøget var Claus Hjort Frederiksens første:

”Jeg bed mærke i den store anerkendelse, som vores soldater høster for deres danske tilgang og professionalisme i opgaveløsningen. Man kan heller ikke andet end blive imponeret over alt den logistik, der præger en sådan mission”.

Sikkerhedssituationen i både Syrien og Irak er trods fremgang forsat ustabil, og ISIL udgør fortsat en trussel mod civilbefolkningen og mod Europas og Danmarks sikkerhed. Forsvarsministeren lægger derfor stor vægt på indsatsen fra det danske bidrag:

”Det er vigtigt for mig som forsvarsminister at danne mig et førstehåndsindtryk af situationen i Irak og samtidig at vise opbakning til de modige mænd og kvinder, som vi sender ud. De danske soldater bidrager med luftovervågning til koalitionen fra radaren, og vores træningsbidrag støtter med træning og uddannelse af de irakiske sikkerhedsstyrker, så de kan tage kampen op mod ISIL på landjorden. Luftindsatsen er utrolig vigtig og har tilført ISIL store tab. Med radaren kan vi hjælpe til den fortsatte massive indsats fra luften. ISIL kan dog ikke besejres fra luften alene, og derfor er det vigtigt, at vores soldater varetager den vigtige opgave med at træne de irakiske sikkerhedsstyrker”, siger forsvarsminister Peter Christensen.

Det var en stolt forsvarsminister, der forlod Irak:

”Det var en rigtig god oplevelse at få lov at tale med soldaterne uden filter og høre deres vurdering af situationen i Irak. Jeg er fyldt med beundring over den indsats, som de yder. En indsats, der bliver rost fra alle sider, og som vi kan være rigtig stolte over”.

Danmarks militære bidrag
Danmarks bidrag til den militære del af koalitionens indsats i Irak tæller aktuelt bidrag til kapacitetsopbygning af irakiske sikkerhedsstyrker (ca. 120 udsendte), et stabsbidrag (ca. 20 udsendte) samt et radarbidrag (op til ca. 30 personer). Dertil har Danmark tidligere bidraget med et transportflybidrag samt et kampflybidrag.

Det danske kapacitetsopbygningsbidrag er udsendt til Al Asad luftbasen i det vestlige Irak og har indtil videre været med til at uddanne ca. 3.250 irakiske soldater. Der gennemføres primært infanteriuddannelse i grundlæggende færdigheder, herunder bykamp. Desuden undervises der bl.a. i imødegåelse af vejsidebomber samt i krigens love.

Radarbidraget bidrager til opbygning af koalitionens samlede luftbillede over Irak og Syrien og indgår i opgaveløsningen i koalitionens kontrol- og varslingscenter. Kontrol- og varslingscentret har til opgave at varetage håndteringen af koalitionens samlede indsættelse i luften i hele operationsområdet – og dermed i såvel Irak som Syrien, og opgaveløsningen indebærer bl.a. kontrol og koordination af lufttankning og transitflyvninger til og fra operationsområderne. Derved bidrager centret bl.a. til at højne flyvesikkerheden i området.

Det er regeringens indstilling, at de danske kampfly skal udsendes igen, når klargøringen til fornyet udsendelse er afsluttet. Dertil overvejes yderligere danske militære bidrag.

De militære bidrag er en del af Danmarks samlede bidrag til indsatsen mod ISIL.

De øvrige bidrag vedrører bl.a. stabiliseringsindsatser i Syrien og Irak, bidrag til at bekæmpe tilgangen af fremmedkrigere til ISIL, afskære ISIL’s finansieringskilder, samt modgå ISIL’s propaganda.